Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Dotace a Finance

  Ústecký kraj dotacemi pomůže obcím s projektovými záměry

  V Ústeckém kraji byl spuštěn příjem žádostí do nového dotačního programu e s názvem Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022. Dotační program je určený obcím do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje.

  Vyhlašovatelem dotačního programu Podpora projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022 je Ústecký kraj, který chce s jeho pomocí podpořit obce do 5 000 obyvatel na svém území.

  Z poskytnuté dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční náklady projektu, které vznikly nejdříve 14. března 2022 (k datu vyhlášení dotačního programu). Uznatelnými náklady jsou pouze náklady na služby vedoucí k vypracování odborné dokumentace. Dotaci lze použít například na zpracování energetického auditu, projektové dokumentace, hydrogeologického průzkumu (posudek), geologického průzkumu, odborné studie (např. územní, technické, regulační) či na zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních programů.

  Z dotace naopak nelze uhradit pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, ztráty z devizových kurzů, reprezentativní náklady, uzavřené leasingové smlouvy, cestovné, mzdy včetně odvodů a ostatní výdaje na zaměstnance, nákup zboží, nákup dopravních prostředků, operativní leasing, pojištění, splátky půjček a úvěrů, výdaje na záruky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky, úhradu zálohových plateb bez doložení konečného vyúčtování, úhradu DPH, pokud je žadatel/příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, přípravu a zpracování projektové žádosti související s tímto projektem, výdaje spojené s administrací projektu, režijní a provozní výdaje.

  Celková alokace dotačního programu činí 4 miliony korun. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 tisíc korun. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu (30 % vlastní spolufinancování). Pokud je obsahem projektu zpracování projektové žádosti o finanční podporu v rámci národních a evropských dotačních programů, může na tuto položku rozpočtu příjemce dotace použít dotaci v maximální výši 50 tisíc korun.

  Zdroj: Ústecký kraj

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  412
  Energetika
  435
  IT
  304
  Dotace a Finance
  1253
  Odpady
  228

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze