Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Dotace a Finance

Ústecký kraj dotacemi pomůže obcím s projektovými záměry

V Ústeckém kraji byl spuštěn příjem žádostí do nového dotačního programu e s názvem Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022. Dotační program je určený obcím do 5000 obyvatel na území Ústeckého kraje.

Vyhlašovatelem dotačního programu Podpora projektových záměrů v Ústeckém kraji 2022 je Ústecký kraj, který chce s jeho pomocí podpořit obce do 5 000 obyvatel na svém území.

Z poskytnuté dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční náklady projektu, které vznikly nejdříve 14. března 2022 (k datu vyhlášení dotačního programu). Uznatelnými náklady jsou pouze náklady na služby vedoucí k vypracování odborné dokumentace. Dotaci lze použít například na zpracování energetického auditu, projektové dokumentace, hydrogeologického průzkumu (posudek), geologického průzkumu, odborné studie (např. územní, technické, regulační) či na zpracování projektové žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních programů.

Z dotace naopak nelze uhradit pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, nákupy pozemků nebo budov, ztráty z devizových kurzů, reprezentativní náklady, uzavřené leasingové smlouvy, cestovné, mzdy včetně odvodů a ostatní výdaje na zaměstnance, nákup zboží, nákup dopravních prostředků, operativní leasing, pojištění, splátky půjček a úvěrů, výdaje na záruky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky, úhradu zálohových plateb bez doložení konečného vyúčtování, úhradu DPH, pokud je žadatel/příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, přípravu a zpracování projektové žádosti související s tímto projektem, výdaje spojené s administrací projektu, režijní a provozní výdaje.

Celková alokace dotačního programu činí 4 miliony korun. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 tisíc korun. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu (30 % vlastní spolufinancování). Pokud je obsahem projektu zpracování projektové žádosti o finanční podporu v rámci národních a evropských dotačních programů, může na tuto položku rozpočtu příjemce dotace použít dotaci v maximální výši 50 tisíc korun.

Zdroj: Ústecký kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1389
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze