Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Doprava a InfrastrukturaDotace a Finance

Volby 2022: Rozhovor s kandidátem v Příbrami

JUDr. Pavel Čámský. (Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Co přimělo Pavla Čámského ke kandidatuře v letošních komunálních volbách v Příbrami? Promítají se jeho aktivity kolem Brd do jeho plánů do letošních komunálních voleb? Odpověď na tyto a další otázky se dozvíte v rozhovoru…

Co vás přimělo ke kandidatuře v letošních komunálních volbách v Příbrami?

V Příbrami jsem se narodil a skoro polovinu života zde žiji – a není mi lhostejný osud tohoto města. Dlouhodobě sleduji, co se zde děje, jak město prosperuje nebo naopak upadá, zamýšlím se nad příčinami a snažím se hledat řešení alespoň některých problémů – především v oblastech, které důvěrně znám, případně s nimiž jsem během své různorodé praxe přišel do kontaktu. Nevnímám naše město jen samo o sobě, ale jako součást velmi půvabné a atraktivní krajiny a snažím se jej chápat i v těchto souvislostech.

Ještě nedávno jsem některé své nápady a postřehy poskytoval těm, kteří o životě města rozhodují nebo rozhodovali jako jeho zastupitelé. Jak jsem se však přesvědčil, asi to nestačí, neboť mnohým patrně schází možnosti, čas, energie, ochota či vůle mé návrhy využít. Proto jsem dal na rady a doporučení některých mých přátel a rozhodl jsem se poprvé v Příbrami v komunálních volbách kandidovat. Jako nezávislý kandidát, ale na platformě strany, kterou považuji za demokratickou, tradiční a osvědčenou i v tom, že se nebojí sebereflexe a je ochotna vyvodit poučení z chyb, jimiž kdy prošla a jichž se asi jen málokdo vyvaruje.

Příbramská veřejnost Vás asi nejvíc spojuje s aktivitami kolem Brd a cestovního ruchu – promítá se to i do Vašich plánů pro letošní volby?

Přirozeně je tohle téma, jemuž bych se mj. také rád věnoval, neboť miluji přírodu a můj rodný kraj, a navíc jsem poměrně dlouhý čas působil v cestovním ruchu a poznal jsem, jak funguje. Na facebooku spravuji skupinu CHKO Brdy, která má dnes již hodně přes 19 tisíc členů a také ta je pro mě velkou inspirací. Bylo by „fajn“, kdyby turismus a jeho rozvoj bylo to jediné, co našemu městu schází a stačilo by se na to orientovat. Tak tomu ale evidentně není a jsou zde závažnější témata, jež je třeba řešit. Především celkový rozvoj samotného města, který podmiňuje co nejširší nabídka pracovních příležitostí v místě a dostupného bydlení. Nicméně cestovní ruch může být spouštěčem žádoucích podnikatelských aktivit. Město si nevystačí jen se Svatou Horou a Hornickým muzeem. Jako brána do atraktivní přírody v CHKO Brdy však může podchytit velmi zajímavý a široký segment turismu, který se mu dlouho vyhýbal. Právě mezi kolegy na kandidátce KDU-ČSL, panem Ing. Pikrtem, někdejším ekologem Vojenského újezdu Brdy, panem Karlem Urbanem, panem Ing. Bohumírem Havlíčkem a panem Ing. Miroslavem Pulkrábkem a dalšími nacházím mnoho styčných bodů, z nichž čerpám naději, že tyto mé úvahy mohou najít podporu.

Sám ovšem především chci podporovat celý volební program KDU v Příbrami, o němž jsem přesvědčen, že v rámci možností postihuje všechny klíčové problémy našeho města. To by při jeho postupné realizaci mohlo opět nalézt perspektivu tak potřebného nového rozvoje.

Jsou další témata, na něž byste se chtěl zaměřovat?

Jak jsem to už naznačil, nepochybně ano. Tématem, který považuji za naprosto prioritní, je zaměření na komplexní a systémový rozvoj celé Příbrami ve všech funkcích, které má moderní město zajišťovat a učinit ji tak příjemným, žádoucím a vyhledávaným místem k životu jak jejích obyvatel, tak návštěvníků i těch, které sem přivedou jiné jejich zájmy a důvody. Už jsem zmínil otázku široké a zajímavé nabídky pracovních příležitostí ve městě, dostupné bydlení i pro střední a nižší příjmové skupiny občanů a dále musím přidat zlepšování systému sociální péče a služeb a řešení vyloučených lokalit, moderní a smysluplné řešení dopravy, podporu podnikatelských aktivit, hospodárné nakládání s majetkem města a jeho rozmnožování, promyšlenou investiční politiku, komplexní rozvoj vzdělávacího systému, zlepšování bezpečnostní situace, oblast životního prostředí, přiměřený rozvoj kultury, sportu a společenského života, další – a skutečné, nikoli jen formální, zvyšování účasti občanů města na jeho správě i zlepšování vztahů města k obcím v jeho spádové oblasti a správním obvodu. Zvlášť v poslední době se ukazuje nutnost řešení vodohospodářské infrastruktury vč. rozšiřování kapacity ČOV a zaměření na energetickou infrastrukturu a služby, jež by městu i jeho občanům umožnily je co nejlevněji a nejvýhodněji využívat. Za klíčový v mnoha směrech považuji zcela nový Územní plán. Vlastně jsem zde vyjmenoval hlavní body našeho programu, s nímž se zájemci mohou blíže seznámit zde: http://kdupribram.cz/index.php/clanky/clanky-kategorie/volebni-program-kdu-komunalni-volby-2022.html.

Všechno souvisí se vším a izolovaně řešit jen jeden nebo několik dílčích problémů bez ohledu a zohlednění vztahů k jiným, vede zpravidla jen k problémům ještě větším. Obávám se, že právě tyto chyby jsou velmi časté a nikoli jen v Příbrami. Politickou reprezentaci měst svádějí, neboť se zdají být snadněji a s menší námahou dostupné, rychlejší a v krátkodobém horizontu se dobře „prodávají“ voličům. Nesvědčí však o moudrosti, prozíravosti a péči řádného hospodáře a zodpovědného reprezentanta obce, jemuž jde o její skutečný rozvoj a lepší životní standard všech obyvatel.

Ve městě je častým tématem debat otázka aquaparku, oživení města, parkování – Vás tato témata neoslovují?

Řeknu to naprosto otevřeně. Tahle témata v žádném případě nepodceňuji, nicméně je vnímám jako součást podstatně širších problémů, jež je třeba řešit systémově a nikoli izolovaně od ostatních, jak jsem již zmínil. Obávám se, že jejich upřednostňování odvádí pozornost od skutečných a zásadních problémů – a když to domyslíme do konce, pak bychom nejspíš zjistili, že se vcelku přirozeně vyřeší v jejich rámci. Všiml jsem si, že někteří nás ve volební kampani přesvědčují, že město prý opět žije. Přiznávám, že tento názor nesdílím. Tančit na lodi, která nabírá vodu, sice odvede trochu pozornost posádky a otupí její vnímavost, ale tu loď to nezachrání. Žít město bude ve chvíli, kdy zde budou žít spokojení obyvatelé, kteří v něm najdou zajímavou a dobře honorovanou práci, budou bydlet na úrovni běžné ve vyspělých zemích Evropy, budou zde vychovávat své děti, které tu získají odpovídající a co nejkomplexnější vzdělání a najdou zde vhodné uplatnění bez nutnosti za ním daleko dojíždět, či se dokonce muset odstěhovat jinam. V takovém městě, které i samo už bude lákat k návštěvě, se přirozeně a nikoli jen umělými a (až) násilnými zásahy bude rozvíjet kulturní, společenský i sportovní život.

Máte nějaký vzkaz případným voličům?

Jistě – přemýšlejte, analyzujte a velmi zodpovědně važte – slova i skutky, sliby a fakta. Změna je dnes už potřebná, po jisté době každý své možnosti i energii vyčerpá a je velmi vhodné dát příležitost těm, kteří si ji zaslouží. Mohou, ale také nemusí to být vždy jen noví lidé, ale často i ti, kteří buď nedostali čas a příležitost, případně se už poučili z někdejších chyb a chtějí dokázat, že je umí napravit. Pozor na sobce a narcisty. Ne každý, kdo se jen chválí, je ten správný a mnohdy stojí za to naslouchat těm, kteří si jsou vědomi i svých chyb a slabostí, vědí, že bez Vaší pomoci nedosáhnou ničeho a nenabízejí jen snadné, jednoduché a lehké cesty. Ty zpravidla vedou do pekel.

A jděte volit. Nejsou všichni stejní. A Vy máte možnost výběru. Na Vás záleží.

Foto a zdroj: Příbramsko

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
383
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze