Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Energetika

Jak na nákup elektřiny

Cena elektřiny na trhu zažívá od druhé poloviny roku 2018 těžké časy – je totiž velmi nestabilní. Na trhu není nic neobvyklého, že cena stoupne v řádu jednotek EUR za MWh, a to v průběhu jen JEDNOHO obchodního dne. Klesat se jí zpravidla už tak prudce nechce, nicméně i takové případy se ojediněle dějí. Netvrdíme, že se volatilita na trhu v předchozích letech neděla, ale určitě ne v takové míře. Bylo to ojedinělé a dělo se tak v krátkém časovém období. V posledních třech letech se navíc ukazuje, že z historie se nelze poučit – vývoj ceny elektřiny v každém roce se vyvíjí zcela odlišně. Nelze v tom hledat historické zákonitosti. NELZE.
A i přesto ještě stále slýcháme od zadavatelů oblíbenou frázi, že nákup elektřiny je nejvýhodnější ve čtvrtém kvartálu roku. V posledních čtyřech letech to u tří dodávkových let neplatilo, výjimkou byl rok 2020. Z toho lze usuzovat, že výše zmíněná teze neplatí a není žádoucí se na ni jakkoliv vázat.

FIXNÍ CENA

K tomu je třeba doplnit, že elektřina je komoditou, která se nedá efektivně ve velké míře a delším čase skladovat. Proto ji je dodavatel nucen pro zadavatele nakupovat přesně podle jeho poptávky (objem, období, charakter odběru) a v co NEJKRATŠÍM termínu od potvrzení objednávky (v řádu hodin, maximálně nižších jednotek dnů). Čím delší je termín pro akceptaci nabídky (rozhodnutí o výběru), tím je dodavatel ve větším riziku, že přijde o svou část marže nebo celý obchod bude nucen v lepším případě stornovat, v horším případě na něm bude tratit s ohledem na zadávací lhůtu. V naprosté většině případů u klasických veřejných zakázek je dodavatel zcela slepý v tom, kdy mu bude rozhodnutí o výběru oznámeno. Když to převedeme do praxe, tak chtít po dodavateli elektřiny v nabídce fixní cenu navíc s tím, že mu bude oznámen výběr za týden, měsíc či půl roku (i takové případy registrujeme), je v dnešní době již zcela nemožné. Důsledkem toho, že zadavatelé stále trvají na požadavku fixní ceny, je ojediněle nízká účast dodavatelů v zadávacích řízeních. Ta je navíc spojená s vysokými cenami, které ale ospravedlňují výše uvedené. V podstatě jde o otevřený časový interval, ve kterém mají obdržet rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a během něhož se cena poptávané elektřiny může ubírat jakýmkoliv směrem a v jakémkoliv rozsahu. Pro ilustraci – na Pražské burze PXE se cena elektřiny mění každých 15 minut, tedy 32x za jeden pracovní, resp. obchodní den – jak tedy kalkulovat konkrétní nabídku s platností několika dní či dokonce týdnů dopředu?

Postupná fixace ceny

Dosud uvedené se vztahuje výhradně na metodu, kdy zadavatel poptává fixní cenu, což je bohužel nejčastěji využívaná metoda napříč veřejným sektorem. S ohledem na nestabilitu cen v minulých letech našli dodavatelé oboustranně výhodné řešení, které eliminuje na minimum čas nutný pro rozhodnutí o nákupu, a navíc přidává možnost pružně reagovat a nakoupit podle aktuální situace na trhu s elektřinou. To u fixní ceny možné není. Zadavatelé často s ohledem na povinné lhůty v zadávacím řízení mohou nakoupit elektřinu po několika měsících od začátku administrace dané veřejné zakázky, což ve výsledku může znamenat, že příznivá cenová úroveň na trhu už je ta tam. Ono výhodné řešení je nazýváno POSTUPNÁ FIXACE CENY.
S postupem času se však ukázalo, že ani toto řešení nemusí nutně být vhodné pro všechny. To, co se jeví vhodné pro firemní zákazníky, už se hůře aplikuje ve veřejném sektoru. Týká se to zejména
odpovědnosti za rozhodnutí, kdy praxe ukázala, že nákupem pověření zaměstnanci veřejného sektoru mohli být od nadřízených orgánů zpovídáni, proč nakoupili zrovna v ten daný moment, který se pak s odstupem času mohl jevit jako nevýhodný. Nevidíme rozdíl mezi zodpovědností za nevhodný nákup formou fixní ceny ve víceméně náhodném čase…

Postupná fixace ceny – průměr

Praxe také ukázala, že s ohledem na velkou rozkolísanost cen se ani postupná fixace ceny v režimu rozdělení nákupu na 4 až 10 částí (tranší) neosvědčila právě kvůli zcela nepředvídatelnému vývoji
ceny elektřiny na trhu. Bylo nutné tuto formu jinak efektivního nákupu upravit a nastavit vhodněji s ohledem na vývoj ceny tak, aby byla aplikovatelná i pro veřejný sektor. Výsledkem je produkt nazývaný POSTUPNÁ FIXACE CENY – PRŮMĚR. Dodavatel tak pro zadavatele nakupuje každý obchodní den poměrnou část ročního předpokládaného množství elektřiny a výsledkem je průměrná cena za dané období. Odpadá tím nutnost nevděčné role zodpovědné osoby za nákup a také rizika, že nakoupím špatně. Nenakoupím ani výborně, ale zkrátka dobře, to znamená za průměr, což za aktuálních podmínek na trhu nelze hodnotit jinak než pozitivně.
Předmětem hodnocení v případě veřejné zakázky na tento způsob nákupu je přirážka dodavatele (násobící koeficient) za zprostředkování nákupu. Jasná a z hlediska porovnávání zcela transparentní hodnota.
Věříme, že se tento produkt bude těšit oblibě zejména ve veřejném sektoru, kde už první takové případy lze registrovat.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat formou předběžné tržní konzultace.
 
Ing. Karel Plzák, MBA
Manažer pro veřejný sektor
a klíčové zákazníky
E-mail: plzak@ampermarket.cz
Mobil: 734 150 310
www.ampermarket.cz

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
505
IT
371
Dotace a Finance
1373
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze