Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Energetika

Podpora přípravy municipálních projektů

ČMZRB nabízí pomoc při přípravě projektů vedoucích k úsporám energie

V uplynulých letech se očekávalo, že pro následující roky bude mnohem méně evropských dotací na realizaci různých projektů. Nyní je zřejmé, že prostředků by mělo přijít z různých evropských programů o dost více, ale jde vesměs o dotace na investice a spíš je problém s kvalitní přípravou projektů, na které by dotační prostředky byly čerpány. To se samozřejmě týká například také projektů v oblasti úspor energie nebo dalších infrastrukturních projektů. S podporou energeticky úsporných projektů má Českomoravská záruční a rozvojová banka zkušenosti, proto má velký zájem o podporu přípravy projektů, protože platí pravidlo, že jak kvalitně je projekt připravený, tak kvalitní je jeho realizace. Kvalitní příprava projektů je nyní finančně podporována při zpracování všech potřebných dokumentů, které jsou důležité pro kvalitní přípravu energeticky úsporných projektů. Tomu slouží program ELENA, který má ambici usnadnit přípravu a následnou realizaci energeticky úsporných opatření a je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a na cílené investice do stavebních a technologických opatření.

Obce a města mohou využít novou podobu Evropských finančních zdrojů

Evropská Unie vyčlenila prostředky z programu HORIZONT 2020 a prostřednictvím Evropské investiční banky je poskytuje pro užití v jednotlivých členských státech v rámci programu ELENA. ČMZRB se přihlásila k využití těchto prostředků a je připravená je poskytovat pro kvalitní a komplexní přípravu energeticky úsporných projektů na jedné straně na projekty EPC zejména ve veřejném sektoru a na druhé straně také pro podnikatelské subjekty pro zpracování energetických posudků vedoucích k realizaci úsporných projektů.
Jde tedy o evropské peníze, ale jsou nyní plně v kompetenci ČMZRB, a které budou v následujících 3 až 4 letech využity na podporu úspor energie.

Podpora přípravy projektů EPC

ČMZRB bude zejména pro města a obce poskytovat poradenství prostřednictvím energetických poradců a EPC konzultantů. Jsou vybíráni zkušení externí poradci, kteří pomohou s přípravou konkrétních energeticky úsporných projektů, které budou řešeny metodou EPC. Základ pomoci tvoří tým vlastních odborníků, kteří se o přípravu projektů budou starat. Vybraní externí poradci potom budou zpracovávat všechny potřebné dokumenty a nastavovat procesy, které jsou pro přípravu EPC projektů potřebné. Nejprve by se mělo začít s úvodním poradenstvím a vysvětlením, co lze od pomoci očekávat. Na to naváže posouzení vybraných objektů konkrétního města, obce, kraje nebo jiného subjektu veřejného sektoru a výsledkem bude zjištění, zda je metoda EPC pro tyto objekty vhodná a jaká by mohla být optimální kombinace energeticky úsporných opatření. Následně bude zpracovaná zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na výběr poskytovatele energetických služeb, který se také nazývá ESCO (z anglického Energy Services Company). Kromě toho je ještě možné využít pomoc při zpracování všech dokumentů, které jsou potřebné pro žádost o dotaci z příslušných dotačních programů.

Podstata projektů EPC

EPC je již běžně používaná zkratka z anglického Energy Performance Contracting, což lze předložit do češtiny jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Základem je výběr nejvhodnějšího poskytovatele energetických služeb, tedy firmy ESCO, se kterým bude uzavřena smlouva na poskytování energetických služeb, ve které je zakotvena záruka za dosažení plánovaného objemu úspor energie, což je základem metody EPC pro optimální profinancování instalace naplánovaných opatření. Snížením spotřeby energie totiž dochází ke snížení nákladů souvisejících se spotřebou energie a úspory nákladů jsou využívány k postupným splátkám investice na realizaci naplánovaných energeticky úsporných opatření. Poskytovatel takových služeb ve smlouvě ručí za to, že plánovaný objem úspor dosáhne. Pokud by se tak nestalo, dostane zaplaceno o tolik méně, kolik činí rozdíl vůči nedosaženému objemu úspor. Pro zákazníka to znamená jistotu, že projekt bude úspěšný. Jde sice o administrativně náročnější přípravu projektu, který se ovšem při dobré přípravě vždy vyplácí – PROTO JE TAKÉ NABÍZENA PODPORA PŘI PŘÍPRAVÉ PROJEKTU.

Vhodné typy objektů pro aplikaci metody EPC

EPC projekty jsou uplatněné především ve veřejném sektoru, ale lze je i uplatnit u podnikatelů. Uplatnění se nachází zejména v budovách škol, ve zdravotnických objektech, kterými jsou nemocnice, polikliniky nebo léčebny, a v ostatních veřejných budovách, jako jsou administrativní objekty, kulturní zařízení, plavecké bazény, zimní stadiony a podobně. Při realizaci projektu se jedná zejména o opatření spojená s užíváním budovy, která se dotýkají vytápění, přípravy teplé vody, ventilace, chlazení, osvětlení, provádění energetického managementu, instalace obnovitelných zdrojů energie, a především o automatizaci a řízení spotřeby energie v budovách. U projektů EPC jsou poslední roky řešeny také opatření týkající se obálky budovy, kdy jde o zateplení obálky budov, výměnu oken a dveří, zastínění budov a podobně.

Výhodnost metody EPC pro municipality

Velmi zajímavá může být uvedená forma podpory zejména pro města a obce. ČMZRB zprostředkovává zpracování veškerých potřebných dokumentů a příjemce podpory se bude podílet na celkových nákladech jen z 10 procent. Devadesát procent způsobilých výdajů bude bude uhrazena z programu ELENA. Kromě toho bude zajištěn výběr odborníků, kteří zpracují potřebné dokumenty a provedou zástupce municipality celým procesem přípravy energeticky úsporného projektu, takže nebude nutné zajišťovat výběrová řízení na jednotlivé fáze přípravy. Subjekt ve veřejném sektoru tedy obdrží celou přípravu kvalitního úsporného projektu prakticky na klíč, ovšem bude nutné na přípravě projektu spolupracovat a bude muset být aktivní při výběru poskytovatele energetických služeb, tedy firmy ESCO.

Podstata podpory z programu ELENA

Metoda EPC si v minulosti většinou vystačila bez dotací. V posledních letech jsou projekty kombinovány s přijetím dotace z některého z dotačních programů, jako jsou Operační program Životní prostředí pro veřejný sektor, nebo Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. S tím se počítá i do budoucna, kdy půjde opět o OPŽP nebo o OPTAK a navíc by mělo být možné EPC projekt kombinovat s čerpáním i z jiných programů, které jsou připravovány, ať už je to Národní fond obnovy, Modernizační fond nebo Fond spravedlivé transformace. To je však ještě ve fázi přípravy. ČMZRB ovšem již nyní může začít nabízet svůj standardní produkt, kterým jsou záruční mechanismy, které by mělo být možné poskytovat i městům, obcím a krajům a bude možné využít také zvýhodněné úvěry, například na komplexnější infrastrukturní projekty.

Další možnosti financování pro veřejný sektor

Kromě uvedeného plní ČMZRB také roli rozvojové banky a poskytuje veřejnému sektoru zdarma poradenství ohledně infrastrukturních projektů. Cílem banky a Národního rozvojového fondu, který spravuje, je pomoci realizaci investic ve městech a krajích. ČMZRB se může podílet formou úvěrů nebo záruk na spolufinancování dotačních projektů ve městech a krajích a také na bankovním financování návratných investic v rámci evropského investičního programu Invest EU. Jako další cesta pro financování projektů se ukazuje spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP projekty), a lze tak financovat parkovací domy, domovy s pečovatelskou službou, nemocnice a polikliniky, nebo například silnice, mosty a další síťové projekty. Města a obce mohou zvýšit kvalitu poskytování služeb a správy zařízení tím, že se obrátí na soukromý sektor, aby navrhl, postavil, zafinancoval a určitou dobu provozoval novou nebo stávající infrastrukturu. Ne všechny projekty jsou ovšem pro formu PPP vhodné. V ČMZRB v rámci poradenského programu od Evropské investiční banky byl vyvinutý nástroj na určování typové vhodnosti projektu, který mohou municipality využít pro posouzení jejich investičních záměrů.

 

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
505
IT
371
Dotace a Finance
1373
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze