Hospodářsky a sociálně ohrožená území získají víc peněz na svůj rozvoj

Publikováno: 15. 2. 2022Cca 2.6 min četbyKategorie: Dotace, Kraje, Liberecký kraj
SDÍLET

Hospodářsky a sociálně ohrožená území se dočkají od státu speciální finanční podpory. Podle plánu ministerstva budou moci čerpat peníze na rozvoj z nového samostatného dotačního titulu. Dosáhnou na ně i obce a města z Libereckého kraje.

„V Libereckém kraji se jedná momentálně o území Frýdlantska, Novoborska, Semilska, Tanvaldska a také bývalého vojenského újezdu Ralsko,“ uvedl Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Vymezení zmíněných území stanovuje Strategie regionálního rozvoje ČR 21-27, která byla schválena vládou v loňském roce. Řadí se mezi ně oblasti, které jsou charakteristické například svou vyšší mírou nezaměstnanosti nebo nedostatečnou dostupností některých služeb. Současně jsou zde i správní území zasahujících do bývalých vojenských újezdů. Ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Libereckého kraje momentálně probíhá mapování potřeb v jednotlivých územích, a to prostřednictvím sběru konkrétních projektů, které budou součástí individuálních studií. Tyto studie budou zaslány na Ministerstvo pro místní rozvoj, které je využije při plnění aktivit Akčního plánu 21-22, pro nastavení aktivit Akčního plánu 23-24 a v neposlední řadě pro nový dotační titul.

„Pilotní studie vzniká pro území Frýdlantska. Snažili jsme se zde zaktivovat starosty k tomu, aby své potřeby sdíleli skrz zadávání projektových plánů do Informačního systému projektových záměrů. S těmito informacemi můžeme pak jako kraj dále pracovat na vyjednávací úrovni se zástupci z národní úrovně,“ doplnil Jiří Ulvr.

Informační systém projektových záměrů je od roku 2021 jedinou databází svého druhu na území Libereckého kraje. Primárně je určen pro sběr záměrů obcí, kraje a jím zřizovaných organizací či orgánů státní správy. Vkládat záměry může jakýkoliv ekonomický subjekt. Informační systém nabídne do budoucna více užitečných funkcí, například propojení s dotačními příležitostmi, tedy bude docházet k včasnému upozornění na vyhlášení výzev dle charakteru vložených projektových záměrů.

Zdroj: Liberecký kraj

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější