Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

EnergetikaITNepřehlédněte

Energetický audit nebo energetický management?

Informační systém pro energetický management e-manažer

Města a obce jsou vystavovány novým legislativním povinostem a jednou z nich je energetický audit. Ale jinak, než tomu bylo dříve. Konkrétně se jedná o splnění povinnosti uvedené v § 9 odst. 3 zákona o hospodaření energií a specifikované vyhláškou č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu (s odkazem na ČSN ISO 50002). Tuto povinnost je možné také splnit alternativně certifikovaným systémem EnMS (dle ČSN EN ISO 50001), a to ve stejném rozsahu, tj. na celém energetickém hospodářství (EH).(Pozn. EnMS je energy management systems, zkratka EM je použita pro obecné označení energetického managementu.)

V tabulce vám proto přibližujeme hlavní charakteristiky obou přístupů. Je ale nutné mít na paměti, že každý z těchto přístupů je primárně určen k jinému účelu.

Hlavní charakteristiky energetického auditu Hlavní charakteristiky certifikovaného systému EnMS (ISO 50001)
§  okamžitý „snímek“ energetického hospodářství a toků energie

§  získání kvalifikované představy o stavu EH, o významných spotřebách a o efektivitě energeticky úsporných opatření

§  možnost detailního šetření a návrhů opatření (volba ze 3 úrovní podrobnosti)

§  ztráta informační hodnoty v čase a nutnost aktualizovat v případě plánovaných investic

§  neobsahuje návod pro plánování

§  nepracuje s faktorem motivace a neustálého zlepšování

§  závazek organizace je stanoven energetickou politikou

§  účelem zavedení a provozu EnMS[1] je průběžné a systematické snižování energetické náročnosti

§  je ponechána poměrně vysoká volnost ve způsobu zavádění EnMS

§  založeno na společných principech systémových norem ISO

§  plánovitost – stanovení výchozí spotřeby, cílů, ukazatelů a jejich pravidelné vyhodnocování a kontrola (interní a kontrolní audity)

§  pracuje významně s faktorem motivace a neustálého zlepšování

Společné prvky EA a ISO 50001
§  stanovení předmětu a rozsahu EH – výchozí stav spotřeby energie (vč. PHM)

§  plán měření a sběru dat – v případě EA jednorázově, v případě EnMS dlouhodobě

§  stanovení významných ukazatelů energetické náročnosti pro porovnání opatření

§  návrh opatření – podrobná analýza majetku se spotřebu > 5 % celkové spotřeby EH

§  harmonogram realizace vybraných opatření

§  aktualizace (např. formou energetického posudku) před realizací konkrétního opatření

§  zapojení organizace (norma ISO 50002 jej předpokládá i při zpracování EA)

 

Důsledná aplikace ISO 50001 je náročná, ale vyplácí se, přestože vyžaduje dodržování pravidel a pravidelné kontroly, což je často vnímáno jako práce navíc. Tato práce navíc může však plynout spíše z neporozumění principu péče řádného hospodáře.

Obecné výhody certifikace energetického managmentu dle ČSN EN ISO 50001 lze shrnout:

 • každá dotčená osoba ví, co má kdy a jak udělat
 • procesy jsou kontrolovatelné a měřitelné
 • vždy jsou k dipozici aktuální data a podklady
 • kontinuita snižování energetické náročnosti
 • volnost v rozhodování o významnosti spotřeby a nastavení procesů
 • princip neustálého zlepšování

Užitečnou pomůckou je před rozhodnutím vytvoření schématu energetického hospodářství.  Zatímco dle zákona je nezbytné postihnout celé EH, energetický management se vztahuje na provozovaný majetek. Je tak nutné rozlišit působnost EnMS, který se může vztahovat i na objekty, které nejsou součástí EH.

Co je tedy výhodnější?

Porovnávání obou přístupů není z podstaty správné, neboť se jedná o kvalitativně odlišné činnosti. Ekonomické porovnání je tudíž možné omezeně a za předpokladu, že je:

 • jednoznačně definována podrobnost energetické analýzy
 • k EA připočtena průběžná činnost energetického specialisty a provádění EM
 • je kalkulace provedena pro období alespoň 11 let

V případě, že jsou vstupní podmínky porovnatelné, budou pravděpodobně porovnatelné i náklady na oba procesy. Pokud to s hospodařením energií myslíte vážně, pak bez ohledu na to, zda zákonnou povinnost naplníte zpracováním EA nebo certifikací ISO 50001, budete energetický management v nějakém rozsahu provádět vždy. Na druhou stranu, pokud máte dobře (za)vedený energetický management, pak je zpracování plánu energetického auditu velmi jednoduché, neboť :

 • máte kompletní přehled EH
 • víte přesně, na jaké problémy se zaměřit
 • a víte přesně, v jaké podrobnosti

Rozhodnutí tak není závislé především na tom, v jakém stavu se nachází energetické hospodářství, ale spíše na tom,  jak dobře jsou organizované procesy a jak funguje spolupráce napříč úřadem. A na zavedení energetického managementu můžete aktuálně získat dotaci ve výši až 0,5 mil. Kč s 10 % spoluúčastí.

Vyzkoušejte náš Informační systém pro energetický management e-manažer, který aktuálně obsahuje:

 • Všechny funkce pro energetický managemnt
 • Integrované prvky ISO 50001
 • Možnost využití pro zpracování energetického auditu

Naše společnost zavádí a pomáhá rozvíjet energetický management již přes deset let, a to ve více než čtyřiceti městech a obcích. Zkusíte to s námi?

Volejte: +420 777 294 643
Pište: emanazer@porsenna.cz
Sledujte: porsennaenergy.cz

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
515
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze