Jak kraje pomáhají obcím

Publikováno: 14. 3. 2021Cca 1.3 min četbyKategorie: Aktuality z veřejné správy, Dotace, Finance, Kraje, Obory
SDÍLET

Podstatnou část příjmů krajských rozpočtů tvoří, jak známo, transfery. V roce 2019 představovaly dvě třetiny jejich celkových příjmů. Značná část transferů z ústřední úrovně však putuje do škol, jejichž zřizovatelem je nejen kraj, ale především obce, dále církve, soukromé a další subjekty. Kraje tyto peníze pouze „přeposílají“ dál, aniž by jejich rozdělení zásadněji ovlivňovaly.
V loňském roce 2019 dosáhly dle závěrečného účtu jejich hospodaření celkové příjmy krajů výše 238,5 mld. Kč a na této částce se transfery z ústřední úrovně podílely částkou 156,5 mld. Kč. K použití podle vlastního rozhodnutí tudíž krajům zůstalo 82 mld. Kč. Jedná se v podstatě o daňové a nedaňové příjmy, přičemž daňové příjmy naprosto převažují.
Odvětvová struktura výdajů krajů je poměrně jednoduchá. Téměř 60 % se na nich podílejí výdaje do vzdělávání, které jsou zkresleny převáděnými dotacemi na školy. Dvě pětiny výdajů směřují do dopravy. Necelá desetina do sociálních služeb, 5 % pak do oblasti zdravotnictví a 2 % celkových výdajů jde na podporu kultury.
Více informací zde.
Zdroj: www.denik.obce.cz

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější