Jak to vidí starosta Josef Havel, Krásno

Publikováno: 24. 2. 2022Cca 2.8 min četbyKategorie: Exkluzivně, Jak to vidí starostové, Karlovarský kraj, Kraje, Nepřehlédněte
SDÍLET

Josef Havel, starosta města Krásno (cca 700 obyvatel, okres Sokolov)

1. Která témata řešená na úrovni kraje se nejvíce dotýkají vaší obce/města?

Jelikož se snažíme naše malé město v posledních letech značně rozvíjet, máme společných témat spoustu a společně je také řešíme. Kraj má ale omezené možnosti, jak obcím ve svém regionu  pomoci. Aktivní obce a města, jako je Krásno, tak nemohou spoléhat pouze na kraj, ale musí věnovat své úsilí i na získávání státní či evropské podpory svých projektů, což je administrativně hodně složité a značně nejisté. S vedením kraje momentálně řešíme autobusovou dopravní obslužnost, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, navrhujeme zřízení sdílené městské obecní policie, abychom mohli řešit překračování rychlosti při průjezdu aut městem. Řešíme napojení ploch připravovaných pro výstavbu rodinných domů na krajské komunikace, podporu turistického ruchu, výstavbu bytového domu pro seniory, opravy památek, infrastruktury, komunikací, investice do vodního hospodářství a další potřeby našeho malého města.

2. Jak jste s řešením těchto témat spokojeni?

V podstatě jsem spokojen. Daří se nám ve větší míře využívat dotační programy Karlovarského kraje, které jsou díky jeho vedení nastaveny tak, aby obcím a městům byly opravdu prospěšné. Jsou zaměřené na pro obce potřebné záležitosti, jednoduše administrativně nastavené a krajští úředníci jsou ochotní a vstřícní poradit či pomoci. Jak jsem se ale již zmínil, kraj má omezené finanční možnosti, a tak jsou krajské dotace využitelné spíše na menší, finančně nenáročné projekty. Pro řešení potřeb města neváhám oslovovat i naše zástupce z řad poslankyň, poslanců či senátorů, u kterých se také setkávám se vstřícným přístupem. Všem za tento přístup děkuji.

3. Co by se podle vás mohlo či mělo na úrovni kraje zlepšit a proč?

S tím, jak Karlovarský kraj komunikuje s vedením měst a obcí v regionu, jsem naprosto spokojen. Jedno téma se však nedaří již delší dobu naplňovat a přeji si, aby vedení kraje i naši zástupci z horní i dolní komory parlamentu byli v této problematice neodbytní. Je to problematika emisních povolenek. (Na straně 45 najdete komentář starosty Josef Havla k tématu emisních povolenek.)

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější