Jak to vidí starosta Ondřej Feber, Stonava

Publikováno: 31. 1. 2022Cca 2.5 min četbyKategorie: Exkluzivně, Jak to vidí starostové, Kraje, Moravskoslezský kraj, Nepřehlédněte
SDÍLET

Ondřej Feber, starosta obce Stonava a senátor (cca 1800 obyvatel, okres Karviná)

1. Která témata řešená na úrovni kraje se nejvíce dotýkají vaší obce/města?

Nosným tématem dnešní a budoucí doby je restrukturalizace a stabilizace prostředí ve finální etapě dobývání uhlí a následné sanace území. To platí nejen pro Stonavu, nýbrž pro celé Karvinsko. Zde hraje významnou roli spolupráce kraje se samosprávami. Krajský úřad je logicky postaven do role koordinátora a nositele potenciálu po organizační a finanční stránce. Je to zřejmě jeden z důvodů, proč aktivoval společnost Moravskoslezské Investice a Development (MSID). Ta se mimo jiné věnuje také regeneraci těžbou zničeného území Karvinska v rámci projektu POHO2030 (Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030). Projekt si klade za cíl proměnit tuto oblast na území s pestrým a udržitelným životem.

2. Jak jste s řešením těchto témat spokojeni?

Tento přístup ze strany MSK považuji za velmi užitečný a zdařilý. Díky tomu je již zpracován koncept revitalizace a následného vzhledu krajiny, včetně jejího využití pro potřeby zaměstnání, bydlení a relaxace. Konkrétně pro Stonavu se jeví jako zajímavá a reálná myšlenka zpracování a realizace projektu tzv. energeticky soběstačného sídelního celku s využitím obnovitelných zdrojů energie. Před podpisem je smlouva s MSID na provedení této akce. V uvedené záležitosti jsme s „kuratelou“ kraje tedy spokojení.

3. Co by se podle vás mohlo či mělo na úrovni kraje zlepšit a proč?

Určité rezervy vidím v oblasti dopravy. Krajský úřad jako správce komunikací 2. a 3. třídy nepřiměřeně dlouho toleruje jejich neutěšený stav, pokud jde o znečištění uhelnými substráty. Výsledkem je vrstva bláta z flotačních hlušin na vozovkách, v létě pak prašná mlha – zejména v úseku mezi doly ČSM a křižovatkou na Český Těšín – ale i v dalších lokalitách. Za poslední rok se situace v oblasti údržby a obnovy komunikací zlepšila, ale problematiku špíny a prašnosti nesmíme bagatelizovat.

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější