Jak to vidí starostové, Plzeňský kraj

Publikováno: 21. 12. 2021Cca 3.6 min četbyKategorie: Exkluzivně, Jak to vidí starostové, Kraje, Plzeňský kraj
SDÍLET

Marcela Sobotková, starostka města Hrádek (cca 2800 obyvatel, okres Rokycany)

1. Která témata řešená na úrovni kraje se nejvíce dotýkají vaší obce/města?

2. Jak jste s řešením těchto témat spokojeni?

3. Co by se podle vás mohlo či mělo na úrovni kraje zlepšit a proč?

Je to určitě školství, zachování zdravotnické péče, bezpečnost, doprava, rozvoj turistiky a sportu a životní prostředí. Uvedu několik příkladů za volební období, jak funguje spolupráce mezi městem a krajem.

  • Kraj se významnou měrou podílel na financování a dokončení projektu Obchvat Rokycany–Hrádek. Výstavbou této komunikace se zrychlil nájezd na dálnici a Hrádek, což oceňují nejenom občané, ale i firmy. Město plánuje bytovou a individuální výstavbu v lokalitě Hrádek střed II a zrychlení příjezdu na dálnici činí plánovanou výstavbu atraktivní. Dokončením obchvatu se ve městě změnily trasy veřejné autobusové dopravy, kraj vysoutěžil nového provozovatele a pořídil nová vozidla s ekonomičtějším provozem – nízkopodlažní s klimatizací. Hrádek instaloval nové moderní autobusové zastávky a komfort cestování se pro občany zvýšil.
  • Město využívá podle možností dotační tituly kraje, z nichž jsme získali dotace např. na rozšíření městského kamerového systému, na opravu zdravotnické ambulance, výsadbu stromů v rámci zadržování vody v krajině, na vybudování sportoviště a čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace na opravu a obnovu památníku padlým a umučeným občanům za I. a II. světové války. Ve spolupráci s krajem se ve městě vybudovaly optické sítě, kde se jednalo o projekt Plzeňského kraje pro města a obce, zejména pro využití agend státní správy.
  • V době covidu město využilo nabídky krajského úřadu na očkování mobilním týmem v Domě s pečovatelskou službou a zorganizovalo očkování pro seniory žijící v našem zařízení. Využili jsme i nabídku na očkování pro občany bez registrace, která se uskutečnila přímo ve městě v prostorách domu kultury, opět ve spolupráci s Rokycanskou nemocnicí s mobilním týmem zdravotníků. Kraj tímto cílí na co největší proočkovanost obyvatelstva.
  • Plzeňský kraj věnuje velkou pozornost životnímu prostředí, zadržování vody v krajině a zabývá se propojením nadregionálních soustav a posílením zdrojů podzemní vody. Záměrem je zvýšit podíl podzemních vod na úkor povrchových, aby v budoucnosti bylo možné zajistit pitnou vodu i pro obce, které trpí nedostatkem vody.

Častým tématem je výše příspěvku na výkon státní správy, kde se v minulých letech valorizovala výše příspěvků, zohledněná podle počtu obyvatel obce. Jako obec I. typu máme menší rozsah agendy, tudíž nemáme s přidělenou výší příspěvků zásadní problém. Kraj kompenzoval výpadky z rozpočtového určení daní vzniklé v souvislosti s nařízeními a omezeními vlády v době covidu formou výplaty kompenzačních bonusů.

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější