Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Jak to vidí starostové

Uprchlíky ubytovávají i menší obce

Sdružení místních samospráv ČR a jeho členové pomáhají Ukrajině

Napadení Ukrajiny Ruskou federací vyvolalo obrovskou vlnu solidarity po celé ČR, stranou nezůstaly samosprávy. Sdružení místních samospráv ČR využilo své rozsáhlé členské základny a sítě krajských manažerů a nabídlo pomoc jak samotným obcím, tak také vládě a krajům.

„V prvních dnech jsme se soustředili především na to, abychom využili našich komunikačních kanálů k obcím a šířili informace o smysluplné podobě pomoci. Ochota zapojit se do humanitární i jiné pomoci Ukrajině byla veliká, naší snahou bylo předejít tomu, aby byla pomoc neorganizovaná, chaotická,“ vysvětluje předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková.

SMS ČR prostřednictvím e-mailu členským obcím a pomocí sociálních sítí a webu, kde Sdružení zřídilo speciální sekci, sdílelo informace o nejužitečnějších formách pomoci – tedy zejména o důvěryhodných finančních sbírkách, možnostech koordinovaně nabídnout kapacity k ubytování uprchlíků i o klíčových kontaktech a praktických informacích, které tou dobou již na speciálním webu zveřejnilo Ministerstvo vnitra.

„Dva dny po napadení Ukrajiny jsme na mimořádně svolaném předsednictvu rozhodli o vytvoření společné platformy se Svazem měst a obcí ČR a neziskovými organizacemi, které se věnovaly pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Jejím smyslem je vyměňovat si informace a koordinovat aktivity související s řešením humanitární krize vyvolané ruskou agresí. Za tím účelem jsme navázali kontakt s organizacemi ADRA, Český červený kříž, Člověk v tísni, Diakonie Broumov a Charita ČR. Naším cílem bylo přispět k tomu, aby obce a jejich obyvatelé dostávali z jednoho místa spolehlivé informace, jaké u pomoci je kde a v jakém čase zapotřebí. Chceme tím předejít sice dobře myšleným, ale často nekoordinovaným individuálním aktivitám a zabránit chaosu v zajišťování pomoci,“ říká Eliška Olšáková.

Podobným způsobem se nyní samosprávy angažují i v aktivitě CzechInvestu, který chystá databázi volných míst vhodných i pro cizince, do které by vstupovali všichni zaměstnavatelé s výjimkou agentur. „CzechInvest oslovil i nás a my se do projektu rádi zapojíme, protože i obce jsou schopné nabídnout uprchlíkům z Ukrajiny pracovní příležitosti,“ říká Olšáková.

Spolupráce s kraji

Od vypuknutí války jsou obce v kontaktu s kraji. SMS ČR adresovalo hejtmanům mj. dopis s nabídkou ubytovacích kapacit. „Deklarovali jsme připravenost obcí nabídnout kapacitu ubytoven, internátů či v ojedinělých případech i nevyužitých obecních bytů, které jsou v zásadě okamžitě k dispozici. Takové ubytování je podle našeho názoru jak vhodnější, komfortnější a bezpečnější pro samotné Ukrajince, tak přijatelnější i pro obce – zejména ve srovnání s využíváním tělocvičen či kulturních domů. To jsou zařízení často bez vhodného zázemí, jejichž využití s sebou mnohde nese vyšší finanční i společenské náklady, než je tomu u zmíněných ubytoven,“ vysvětluje E. Olšáková a dodává: „Rozumíme tomu, že stát i kraje primárně při ubytovávání uprchlíků využívaly své vlastní, zpravidla větší kapacity. Je ale zjevné, že příliv uprchlíků trvá a bude třeba aktivizovat i kapacity obcí a jednotlivců. Obce v tuto chvíli mají velmi dobrý přehled o tom, jakými kapacitami disponují.“ Pokud by mělo jít o řešení dlouhodobé, je samozřejmé, že obce by chtěly kompenzovat alespoň část nákladů na toto ubytování, především energie, což podle dostupných informací vláda připravuje.

Samostatnou kapitolou aktivit SMS ČR souvisejících s válkou na Ukrajině je pád Sberbank v důsledku sankcí uvalených na Rusko a překotného výběru vkladů. V této věci provedlo SMS ČR mezi svými členy dotazníkový průzkum, aby zjistilo, nakolik je tato situace zasáhla. „Interpelovala jsem ministra financí ve věci pomoci státu těm obcím, které pád Sberbank uvrhl do neřešitelné situace. Ministr Stanjura uvedl, že stát nechystá plošnou pomoc, ale je připraven pomoci v individuálních případech,“ říká E. Olšáková. Situace těchto obcí byla rovněž na agendě jednání samospráv s vládou v polovině března. (red)

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze