Karlovarský kraj chce plánování rozvoje regionu digitalizovat

Publikováno: 25. 6. 2021Cca 1.7 min četbyKategorie: Karlovarský kraj, Kraje
SDÍLET

Karlovarský kraj plánuje v následujících obdobích přenést řízení rozvoje území regionu do plně digitalizovaného prostředí. Díky tomu bude možné sladit výstavbu budov z pohledu přípravy rozpočtu stavby, energetické náročnosti i dobu udržitelné existence objektů. Využít chce k tomu metodu BIM (Building Information Modeling), tedy vytvoření digitálního modelu – dvojčete budovy, který bude zahrnovat veškeré informace o objektu pro jeho realizaci, správu a provoz po dobu jeho užívání. To zároveň umožní získaná data propojit s digitální technickou mapou Karlovarského kraje a pracovat s nimi při plánování výstavby a rozvoje infrastruktury v okolí, v rámci celého regionu. Později by se tato data mohla promítnout i do připravované Digitální mapy veřejné správy ČR.
Pilotním projektem, kde si kraj novou metodu vyzkouší, bude rekonstrukce budovy B krajského úřadu, která stejně jako ostatní objekty úřadu slouží už 20 let a technické problémy v podobě netěsnících oken, přehřívání prostor i konstrukčních závad se kupí. „V rámci předprojektové a projektové přípravy se vytvoří digitální model budovy, který bude následně upraven podle skutečné realizace. Tento model se stane zdrojem pro digitální technickou mapu a pro správu celé budovy,“ uvedl hejtman.
Karlovarský kraj se tímto chce co nejvíce přiblížit i plánované digitalizaci stavebního řízení a řídit svůj pokrok v souladu s národními strategiemi a koncepcemi (Digitální Česko, Digitální technická mapa ČR, GeoInfoStrategie, koncepce zavádění metody BIM​ v ČR).
Zdroj: Karlovarský kraj

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější