Karlovarský kraj podpoří obnovu stávajících a vznik nových dopravních hřišť

Publikováno: 2. 7. 2021Cca 1.5 min četbyKategorie: Dotace, Karlovarský kraj, Kraje
SDÍLET

Z dotačního programu na podporu obnovy stávajících a vzniku nových dopravních hřišť rozdělí Karlovarský kraj dotace ve výši 500 tisíc korun. V rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství bylo pro tyto účely vyčleněno 900 tisíc korun.
Na krajský úřad byly doručeny dvě žádosti, obě splňovaly podmínky pro udělení dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v daném programu. Na finanční podporu se tak může těšit Asociace Záchranný kruh v Karlových Varech, která peníze využije na zakoupení garážového modulu se specifikací vhodnou pro celoroční provoz a zajistí tak kvalitní zázemí a bezpečné uskladnění inventáře. Druhým žadatelem byla Správa městských sportovišť z Mariánských Lázní, ta využije dotaci na doplnění a zkvalitnění zázemí a zlepšení kvality výuky dopravní výchovy pro 4. třídy základních škol v Mariánských Lázních a okolních obcích. Maximální výše jedné dotace byla stanovena na 250 tisíc korun.
Téma dopravní výchovy je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Na obnovu stávajících a vznik nových dopravních hřišť Karlovarský kraj přispívá ze svého rozpočtu každoročně.
Zdroj: Karlovarský kraj

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější