Komentář tajemníka Magistrátu města Děčína Jaromíra Zajíčka

Publikováno: 7. 2. 2021Cca 2.7 min četbyKategorie: Aktuality z veřejné správy, Kraje, Tiskové zprávy, Ústecký kraj
SDÍLET

Časopis PRO města a obce se společností Colop upořádal mezi úředníky napříč celou republikou anketu, z níž vyplynuly některé neblahé skutečnosti, především frustrace zaměstnanců úřadů. Tajemníka Magistrátu města Děčína Jaromíra Zajíčka, člena předsednictva Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, redakce požádala o komentář.

Jedním ze závěrů ankety je zjištění, že devět úředníků z deseti má pocit, že jejich práce není českou společností dostatečně oceňována.

Zaměstnancům vadí to, jak jsou úředníci a jejich práce nejrůznějšími médii a tím pádem i občany „dehonestováni“ a stavěni do pozice příživníků společnosti a požíračů prostředků z daní obyvatel. Nikdo z občanů si nechce připustit, že bez fungujících úřadů nebude fungovat celá společnost, jinak by vznikla anarchie.

 Více než třetina úředníků připouští, že u nich došlo k vyhoření.

Toto je asi podle osobnosti a povahy jednotlivce. Jsem ve funkci na Magistrátu města Děčín více jak 18 let a vyhořelý si nepřipadám.

Tři čtvrtiny zaměstnanců úřadů si myslí, že za svou práci nejsou dostatečně finančně ohodnoceni.

Průměrné platy ve veřejné správě nejsou pod průměrem v republice. Průměrné platy v územní samosprávě, kromě krajů, pod průměrem republiky jsou. Je to dáno i tím, jak jsou zaměstnanci společností posuzováni.

Každý třetí úředník se setkal s nabídkou úplatku.

Toto nedovedu posoudit, domnívám se, že takové situace jsou zcela výjimkou. Já jsem se na Magistrátu města Děčín s touto věcí nesetkal a pokud bych takovýto případ měl řešit, budu velice nekompromisní. Zaměstnanec úplatky nepotřebuje, tak mizerné platy na jednotlivých pozicích nejsou.

Téměř dvě třetiny úředníků si nemyslí, že je jejich úřad dobře fungující a vedený.

Pokud takový signál zaznamenám, většinou tomuto úředníkovi nabídnu svou pozici vedoucího úřadu. Ještě se žádný odvážlivec k takovému kroku neodhodlal. Jsme držiteli ocenění Excelentní úřad a každoročně se umísťujeme na předních místech v soutěži Přívětivý úřad. Magistrát města Děčín je držitelem velké řady dalších ocenění, tedy taková tvrzení jsou v našem případě neopodstatněná.

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější