Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Komunikace s občany

Praha posílí prevenci bezdomovectví mladých lidí

Rada hl. m. Prahy schválila Memorandum o spolupráci na systematické prevenci a ukončování bezdomovectví mladých lidí v náhradní péči. Součástí společné dohody s charitativní organizací Naděje je mimo jiné závazek na vytváření nabídky dostupného bydlení pro mladé lidi, kteří jsou na území hlavního města v náhradní péči, dále financování kvalitních služeb podpory a pomoci v oblasti prevence a řešení bezdomovectví mladých lidí bez domova nebo i systémový sběr informací o situaci mladých lidí, kteří nemají střechu nad hlavou.

Uzavření memoranda je důležitým krokem pro vytvoření širší spolupráce na systematické prevenci a ukončování bezdomovectví mladých lidí v metropoli. Kolem 200 osob ve věku do 26 let každoročně využívá nízkoprahové denní centrum Bolzanova, které spravuje organizace Naděje. Tito mladí lidé se obvykle nacházejí v tíživé sociální situaci a jsou bez domova. Polovinu z nich přitom tvoří mladí lidé z dětských domovů, výchovných ústavů nebo pěstounské péče. Hlavní město dosud jejich situaci systematicky neřešilo. Jedním z důvodů byl nedostatek informací a relevantních dat. To by se nyní mělo začít měnit i díky memorandu, které dnes schválili pražští radní.

Praha se dohodla s organizací Naděje, která se dlouhodobě zabývá situací mladých lidí bez domova, že konkrétně budou spolupracovat ve třech oblastech:

  1. vytváření nabídky dostupného bydlení v podobě cvičného, tréninkového a startovacího bydlení pro mladé lidi, kteří jsou v náhradní péči, a sdíleného i samostatného bydlení pro mladé lidi, kteří náhradní péči již opustili;
  2. systematický sběr, zpracování a využívání informací o situaci mladých lidí bez domova na území hlavního města prostřednictvím pravidelného sdílení relevantních dat a jejich využíváním v rámci plánování a koordinace různých zdrojů podpory a pomoci. Organizace Naděje bude následně sdílet data o počtu a situaci mladých lidí bez domova s hlavním městem;
  3. financování kvalitních služeb a nástrojů podpory a pomoci pro mladé lidi ohrožené bytovou nouzí nebo v bytové nouzi.

Ve vazbě na uzavřené memorandum poskytne hlavní město od počátku roku 2023 byty ve prospěch řešení situace konkrétních mladých lidí, jimž pomáhá organizace Naděje. Data, která Praha získá o situaci mladých lidí ohrožených bezdomovectvím, budou využita pro vyhodnocení situace a přípravu opatření směřujících k prevenci a urychlenému ukončování bezdomovectví mladých lidí.

Situaci mladých lidí bez domova na území hlavního města by navíc měly brzy reflektovat i nově vznikající strategické dokumenty, jako je Koncepce podpory mladých lidí opouštějící náhradní péči a Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v hlavním městě Praze do roku 2030.

Foto: Wikimedia Commons
Zdroj: Praha.eu

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1389
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze