Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Komunikace s občanyMěsto pro byznys

  Prostupné zaměstnávání nejde o to najít lidem práci, ale naučit je pracovat

  V Pardubickém kraji za přispění místní akční skupiny Poličsko a neziskové organizace Květná zahrada z Květného u Poličky pomáhají lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, se získáním pracovních návyků a poté práce. Díky tomuto projektu získalo jedenáct lidí práci na běžném trhu práce.

  Lidé potřebují příležitost

  Zakladatel Květné zahrady a autor celé koncepce Ferdinand Raditsch si je vědom, že pouhé poskytnutí ubytování mladým lidem jim nezajistí úspěšný start do života. „V rámci projektu v první fázi dáváme účastníkům prostor, aby si osvojili pracovní návyky a s tím spojené i další dovednosti, aby pak následně uspěli na běžném trhu práce a v samotném životě,” popisuje Ferdinand Raditsch.

  „V projektu pomáháme zejména lidem do třiceti let, kteří přichází z dětského domova, z výchovného ústavu, ale i z pěstounské péče a nemají moc pracovních, sociálních a mnohdy ani hygienických návyků. Navíc neumí hospodařit s penězi,” pokračuje Raditsch. Druhou skupinou, na kterou projekt cílí, jsou lidé nad padesát let, kteří mají nízké vzdělání, zdravotní komplikace nebo pochází z jiného sociokulturního prostředí.

  Na začátku vždy zaměstnanci Květné zahrady zprostředkují účastníkům školení, na kterém si ujasní základní ekonomické souvislosti, jako jsou: povinnosti a práva zaměstnanců, podmínky a druhy pracovního poměru, mzda a to, jak s ní naložit apod. Ve druhé fázi už nastupuje tréninková část. V té se účastníci Květné zahrady učí pracovním návykům. Tato část trvá až 15 měsíců a odehrává se v prostředí sociálního podniku, který organizace provozuje. Patří sem sýrárna, sušárna ovoce a moštárna, farma s malochovem skotu, koz, ovcí, koní, prasat a drůbeže, kuchyně, práce s koňmi v lese a obchůdek na návsi. Opřít se organizace může o Pardubický kraj, pro nějž je sociální podnikání dlouhodobou prioritou a který ho také koncepčně i finančně podporuje.

  Po této „neprofesní“ a tréninkové fázi dochází uchazeči na šestiměsíční stáž k potenciálním zaměstnavatelům. Stáž se postupně může změnit v klasický pracovní vztah. „Po dobu, kdy projekt běžel, se podařilo 11 účastníkům získat práci u zaměstnavatele, u kterého byli na stáži. Navíc musím zdůraznit, že během celého procesu je uchazečům o práci k dispozici psycholog, se kterým mohou probírat, co je trápí, a navíc dochází i k bilanční diagnostice, díky níž psycholog doporučí případnou další terapeutickou práci,” upřesňuje Raditsch.

  Projekt s přesahem

  Díky tomu, že do projektu vstoupila místní akční skupina Poličsko, která pomohla se získáním finančních prostředků a zná místní poměry v území, zapojil se do projektu i místní úřad práce a Poličské střední odborné učiliště. „Prostupné zaměstnávání není jenom o práci, ale díky této iniciativě a pomoci lidem, kteří se dlouhodobě nemohou udržet na trhu práce, zabraňujeme dalším sociálně patologickým jevům. Mám tím na mysli deprese, závislosti, zadlužování nebo třeba bezdomovectví,” vysvětluje Petra Martinů z MAS Poličsko.

  Jak dále uvádí, za dobu trvání projektu z celkem sedmnácti účastníků to pouze dva vzdali už v průběhu projektu. Ostatní mají buď úvazek u nějaké firmy, nebo stále pokračují v zaměstnání v sociálním podniku Květná zahrada.

  „U práce s lidmi, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, je důležitá individuální práce, protože každý má své specifické požadavky a jinou pomyslnou startovací čáru do projektu. Také bych poradila spojit se s Květnou zahradou, která má dlouhodobou zkušenost s cílovou skupinou projektu. To je půlka úspěchu,” uzavírá Martinů.

  Něco málo k projektu

  Projekt se realizoval dva roky, a to od ledna 2018 do konce roku 2019 s finanční dotací 4,6 milionu korun. Pro účastníky, kteří spadají do cílové skupiny lidí nad padesát let, byl projekt velmi úspěšný a většina z nich je zaměstnaná v místních organizacích. Také lidé do třiceti let získali pracovní návyky a prokazatelnou nezávislost na další podpoře. Proto realizátoři projekt hodnotí jako velice úspěšný. Výhodu spatřují zejména v tom, že organizace Květná zahrada měla již před spuštěním projektu dlouhodobé zkušenosti s prací s lidmi do třiceti let, kteří přichází z dětských domovů. Projekt tohoto typu funguje spolehlivě jako nástroj sociálního smíru, a to zejména v době, kdy přibývá lidí bez práce a bez domova.

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  412
  Energetika
  435
  IT
  304
  Dotace a Finance
  1253
  Odpady
  228

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze