Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Komunikace s občanyMěsto pro byznys

Prostupné zaměstnávání nejde o to najít lidem práci, ale naučit je pracovat

V Pardubickém kraji za přispění místní akční skupiny Poličsko a neziskové organizace Květná zahrada z Květného u Poličky pomáhají lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, se získáním pracovních návyků a poté práce. Díky tomuto projektu získalo jedenáct lidí práci na běžném trhu práce.

Lidé potřebují příležitost

Zakladatel Květné zahrady a autor celé koncepce Ferdinand Raditsch si je vědom, že pouhé poskytnutí ubytování mladým lidem jim nezajistí úspěšný start do života. „V rámci projektu v první fázi dáváme účastníkům prostor, aby si osvojili pracovní návyky a s tím spojené i další dovednosti, aby pak následně uspěli na běžném trhu práce a v samotném životě,” popisuje Ferdinand Raditsch.

„V projektu pomáháme zejména lidem do třiceti let, kteří přichází z dětského domova, z výchovného ústavu, ale i z pěstounské péče a nemají moc pracovních, sociálních a mnohdy ani hygienických návyků. Navíc neumí hospodařit s penězi,” pokračuje Raditsch. Druhou skupinou, na kterou projekt cílí, jsou lidé nad padesát let, kteří mají nízké vzdělání, zdravotní komplikace nebo pochází z jiného sociokulturního prostředí.

Na začátku vždy zaměstnanci Květné zahrady zprostředkují účastníkům školení, na kterém si ujasní základní ekonomické souvislosti, jako jsou: povinnosti a práva zaměstnanců, podmínky a druhy pracovního poměru, mzda a to, jak s ní naložit apod. Ve druhé fázi už nastupuje tréninková část. V té se účastníci Květné zahrady učí pracovním návykům. Tato část trvá až 15 měsíců a odehrává se v prostředí sociálního podniku, který organizace provozuje. Patří sem sýrárna, sušárna ovoce a moštárna, farma s malochovem skotu, koz, ovcí, koní, prasat a drůbeže, kuchyně, práce s koňmi v lese a obchůdek na návsi. Opřít se organizace může o Pardubický kraj, pro nějž je sociální podnikání dlouhodobou prioritou a který ho také koncepčně i finančně podporuje.

Po této „neprofesní“ a tréninkové fázi dochází uchazeči na šestiměsíční stáž k potenciálním zaměstnavatelům. Stáž se postupně může změnit v klasický pracovní vztah. „Po dobu, kdy projekt běžel, se podařilo 11 účastníkům získat práci u zaměstnavatele, u kterého byli na stáži. Navíc musím zdůraznit, že během celého procesu je uchazečům o práci k dispozici psycholog, se kterým mohou probírat, co je trápí, a navíc dochází i k bilanční diagnostice, díky níž psycholog doporučí případnou další terapeutickou práci,” upřesňuje Raditsch.

Projekt s přesahem

Díky tomu, že do projektu vstoupila místní akční skupina Poličsko, která pomohla se získáním finančních prostředků a zná místní poměry v území, zapojil se do projektu i místní úřad práce a Poličské střední odborné učiliště. „Prostupné zaměstnávání není jenom o práci, ale díky této iniciativě a pomoci lidem, kteří se dlouhodobě nemohou udržet na trhu práce, zabraňujeme dalším sociálně patologickým jevům. Mám tím na mysli deprese, závislosti, zadlužování nebo třeba bezdomovectví,” vysvětluje Petra Martinů z MAS Poličsko.

Jak dále uvádí, za dobu trvání projektu z celkem sedmnácti účastníků to pouze dva vzdali už v průběhu projektu. Ostatní mají buď úvazek u nějaké firmy, nebo stále pokračují v zaměstnání v sociálním podniku Květná zahrada.

„U práce s lidmi, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, je důležitá individuální práce, protože každý má své specifické požadavky a jinou pomyslnou startovací čáru do projektu. Také bych poradila spojit se s Květnou zahradou, která má dlouhodobou zkušenost s cílovou skupinou projektu. To je půlka úspěchu,” uzavírá Martinů.

Něco málo k projektu

Projekt se realizoval dva roky, a to od ledna 2018 do konce roku 2019 s finanční dotací 4,6 milionu korun. Pro účastníky, kteří spadají do cílové skupiny lidí nad padesát let, byl projekt velmi úspěšný a většina z nich je zaměstnaná v místních organizacích. Také lidé do třiceti let získali pracovní návyky a prokazatelnou nezávislost na další podpoře. Proto realizátoři projekt hodnotí jako velice úspěšný. Výhodu spatřují zejména v tom, že organizace Květná zahrada měla již před spuštěním projektu dlouhodobé zkušenosti s prací s lidmi do třiceti let, kteří přichází z dětských domovů. Projekt tohoto typu funguje spolehlivě jako nástroj sociálního smíru, a to zejména v době, kdy přibývá lidí bez práce a bez domova.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
440
Energetika
497
IT
364
Dotace a Finance
1352
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze