Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Komunikace s občany

Zlatý erb v době koronaviru

22. ročník soutěže – kvalita webových stránek a smart projektů měst a obcí roste

Když byl v pondělí 18. listopadu minulého roku zahájen příjem přihlášek do soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, obcí a regionů Zlatý erb, nikdo netušil, jakým komplikacím bude muset aktuální ročník oblíbeného klání čelit. Všechno běželo jako obvykle v podstatě bez problémů. Podobně jako v předchozím ročníku se zapojily všechny kraje ČR a hlavní město Praha, počet přihlášených byl srovnatelný s předešlým rokem a až do únorové uzávěrky a hodnocení krajských kol všechno vypadalo normálně.

Podobně jako v loňském roce, kdy organizátoři vyslyšeli přání z krajů a rozhodli se umožnit jednodušší a rychlejší hodnocení krajských kol, bylo na rozhodnutí předsedů krajských porot, zda bude hodnocení soutěžících v krajském kole rozšířené či zúžené – na www. zlatyerb.cz měli všichni zájemci k dispozici metodické doporučení k oběma variantám. Nově, nicméně poměrně přísně, se letos hodnotilo minimum povinně zveřejňovaných informací, které musí webové stránky obsahovat.

„Smysl soutěže Zlatý erb každoročně spočívá především v motivaci o dosažení co nejlepšího výsledku, ale webmasterům a provozovatelům poskytuje často nový pohled na podobu a úlohu webových stránek i užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování,“ říká Jitka Hajžmanová, koordinátorka soutěže ze spolku Český zavináč, který Zlatý erb organizuje. Jak ale dodává: „Již na úrovni krajských kol je patrné, že úroveň obsahu i přehlednost a použitelnost webových stránek měst a obcí roste. Webové stránky jsou stále aktuálnější a přehlednější. Občan by v nich neměl hledat, ale intuitivně požadovanou informaci či návod na řešení životní situace rychle najít.“

Zásah shůry

V březnu začaly problémy. Jediným krajem, kde se stihnul slavnostní ceremoniál a vyhlášení krajských vítězů ještě před rozsáhlými restriktivními opatřeními, byl Ústecký kraj, a to jen díky tomu, že se je povedlo zorganizovat hned na počátku měsíce. Pak nastalo díky vládním nařízením v souvislosti s pandemií covid-19 období velké nejistoty a hledání náhradních termínů. Několik krajů stihlo uspořádat ceremoniály ještě před prázdninami a šest krajů to naplánovalo na září.

Zástupci krajských samospráv na již proběhnuvších vyhlášeních většinou oceňovali význam kvalitních webových stránek z pohledu komunikace s občany měst a obcí během pandemie a podpořili nutnost rozšiřování a zkvalitňování elektronické komunikace. O zkušenosti a postřehy se podělila dlouholetá předsedkyně poroty za Prahu, Renata Tomanová. „V hlavním městě podobně jako v minulých letech porota hodnotila podle složitější varianty metodiky. Počet soutěžících městských částí sice poklesl, na druhé straně je zřejmé, že kvalita webů stoupá. Každým rokem se přihlašuje několik stránek s novým designem a rozdíly mezi vítězem a posledním bývají v řádu desetin až setin bodu,“ vysvětluje.

Všichni letošní soutěžící v Praze v kategorii město obdrželi více než 4 body z maximálních 5 možných a rozdíly mezi nimi byly opravdu těsné. Mezi časté chyby patřily dokumenty, které nebyly zveřejněné v požadovaném textově čitelném pdf formátu (zvláště na elektronické úřední desce), také poměrně často je struktura povinných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. neúplná. A protože se jedná o kritéria s vysokým hodnoticím koeficientem, soutěžící v celkovém hodnocení tímto zbytečně ztrácí body.

Motivace zúčastnit se soutěže bývají podle předsedkyně poroty různé – jedni se chtějí pochlubit novým designem, další novými elektronickými službami nebo smart projekty pro své občany. V každém případě představitelé městských částí a webmasteři oceňují zpětnou vazbu, tzn. Pochvalu, nebo naopak konkrétní připomínky porotců ke zlepšení a úpravě webové stránky.

Hodnocení bez problémů

Hodnocení webových stránek a projektů přihlášených do letošního ročníku soutěže Zlatý erb může být příkladem toho, jak mohou některé akce běžet i v mimořádně komplikovaných podmínkách. Navzdory nouzovému stavu totiž proběhlo naprosto normálně. Díky tomu, že veškeré bodování i vyhodnocování se již řadu let provádí online, nebyli členové krajských porot a poté ani celostátní poroty restrikcemi nijak omezováni a vše bezchybně fungovalo. Řada porotců soutěže, kteří během každého ročníku odvádějí obrovský kus práce (a patří jim za to samozřejmě velké díky), se shodla v názoru, že úroveň přihlášených webových stránek a projektů neustále roste. „Kvalita a úroveň webových stránek i elektronických služeb je vysoká. Hlavním kritériem byla funkčnost a jednoduchost, například ve vyhledávání základních kontaktů na úřad a vedení města,“ říká Radomír Pavlíček, porotce v Jihomoravském kraji.

Současně porotci poukazují na občasné přehnané „inovace pro inovaci“, jež jsou spíše na škodu. Snaha o originální řešení přináší více či méně roztříštěnou strukturu informací a komplikovanou navigaci. Bohužel dochází i k situaci, kdy snaha o zveřejnění maxima informací s sebou nese určitou nepřehlednost a obtížnou dohledatelnost. Soutěžící považují ale účast v soutěži za výbornou zpětnou vazbu, mohou se inspirovat prací svých kolegů, což je významné i v případě elektronických služeb. Ty jsou často originální, usnadňují komunikaci mezi občanem a úřadem, zpřehledňují např. sociální služby v daném městě, napomáhají v oblasti odpadového hospodářství, navigují na volná parkovací místa apod.

Finále na ISSS

Finále celé soutěže v podobě slavnostního vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií v celostátním kole i tradičního workshopu účastníků by se mělo odehrát na konferenci ISSS v Hradci Králové, která se letos výjimečně koná na podzim – samozřejmě také kvůli koronaviru – a organizátoři se mohou jen modlit, aby nepřišla mnohými experty „slibovaná“ druhá vlna. Nezbývá než si povzdechnout nad tím, že ti, kdo stanovovali restriktivní opatření, která přinesla spoustu zmatků a nejistot, nemají tak jasně nastavená kritéria jako Zlatý erb.

V letošní situaci a záplavě omezení či řady rozporuplných příkazů se ukázalo, že právě webové stránky a elektronické služby krajů, měst, obcí i dalších subjektů veřejné správy jsou naprosto nepostradatelné pro kontakt úřadů s občany a pro distribuci potřebných informací. Nezbývá než doufat, že příští ročník se uskuteční v klidnější atmosféře a vše se vrátí do starých kolejí – v tom případě by se účastníci blížícího se 23. ročníku mohli setkat v královéhradeckém Aldisu již v dubnu 2021. Budeme se na ně těšit a věříme, že účast v soutěži, která je pro všechny přihlášené zdarma, bude i v dalších letech pro jejich práci přínosem.

Kompletní výsledky celostátního kola Zlatého erbu 2020 najdete po říjnovém vyhlášení na www. zlatyerb.cz, kde můžete sledovat informace o přípravách dalšího ročníku.

Slavnostní udělování cen vítězům soutěže Zlatý erb za rok 2019

Ocenění vítězů krajského kola 22. ročníku na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Oficiální záštitu soutěži poskytly MMR ČR, MV ČR, Asociace krajů ČR, SMO ČR a SMS ČR, na hodnocení se podíleli i zástupci Výboru pro veřejnou správu PSP ČR. MMR aktivně spolupracovalo na koncepci a hodnocení Zvláštní ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci.

 

Prokop Konopa, Český zavináč

Nejčtenější kategorie
Chytré město
441
Energetika
499
IT
365
Dotace a Finance
1354
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze