Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové žadatele

Publikováno: 12. 11. 2021Cca 2 min četbyKategorie: Kraj Vysočina, Kraje, Obory, Odpady
SDÍLET

Karlovarský kraj připravuje projekt podpory výměny kotlů pro nízkopříjmové občany v Karlovarském kraji. O podporu bude moci žádat občan kraje, který má kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů. Podpora žadatelům bude poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu s maximální hranicí až 130 000 Kč dle zvoleného typu zdroje. Na výměnu kotle bude možno získat část prostředků zálohově. Podmínkou získání dotace je nízkopříjmovost žadatele a členů jeho domácnosti.

Upozorňujeme, že se jedná o poslední možnost vyměnit nevyhovující zdroj tepla s podporou dotace. Po 1. 9. 2022 již nebude možno kotle 1 a 2 emisní třídy provozovat.

Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 170 900 Kč. Výjimku z povinnosti prokázat výši příjmů představují následující případy:

  1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně;
  2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti;
  3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení;

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

Pro získání dotace je třeba vyslovit u Karlovarského kraje předběžný zájem do konce roku 2021. Sběr žádostí a realizace bude probíhat v roce 2022.

Podrobné informace v přiloženém dokumentu: Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové žadatele

Zdroj: TZ město Jihlava

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější