Kraj Vysočina podpoří vzdělávací aktivity Geoparku Vysočina

Publikováno: 26. 4. 2021Cca 2.6 min četbyKategorie: Kraj Vysočina, Kraje, Životní prostředí
SDÍLET

Kraj Vysočina poskytne dotaci ve výši 200 tisíc korun Mikroregionu Telčsko na celoroční aktivity připravované v rámci projektu Národní geopark Vysočina. „V roce 2021 se bude mikroregion věnovat především intenzivnějšímu zapojování geoparku do spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, s cílem praktické aplikace získaných vědeckých poznatků do tvorby nových nebo inovace stávajících produktů a nástrojů v oblasti udržitelného cestovního ruchu, vzdělávání a environmentální osvěty,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. Národní geopark Vysočina je jediný, který svým celým územím zasahuje na Vysočinu. Kraj aktivity geoparku podporuje od roku 2018.
Z připravovaných konkrétních aktivit na rok 2021 jmenujme např. mapování geologických lokalit a příprava databáze geotopů (vědecky a geoturisticky významných lokalit), přípravu nových naučných stezek a expozic ve spolupráci s významnými vědeckými pracovišti (např. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Národní přírodovědecké muzeum, Česká geologická služba), přípravu exkurzí, vzdělávacích programů a přednášek pro školy, příprava podkladů pro virtuální průvodce a mobilní aplikace.
Kraj Vysočina už v minulosti dotačně podpořil intenzivnější zapojení geoparku do spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání a nastavení nových nástrojů a produktů v oblasti udržitelného a odpovědného cestovního ruchu, mikroregion byl také úspěšný při získání dotací na Studii proveditelnosti rozvoje cyklostezek v mikroregionu Telčsko“, která řešila vedení a rozšíření sítě cyklostezek v regionu s cílem propojit obce a turistické zajímavosti, hodnocení návazností na územní plány a zábory zemědělské nebo lesní půdy a zhodnocení finanční náročnosti realizace a vytipování možných dotačních zdrojů.
Geopark Vysočina vznikl v r. 2017, smyslem podpory je rozvoj konkurenceschopnosti a posílení prestiže v celorepublikovém i mezinárodním měřítku, což má dopady i do návštěvnosti území, cestovního ruchu a hospodářského rozvoje území. Přispívá k popularizaci vědy, zpřístupňování nejnovějších vědeckých poznatků srozumitelnou formou mezi širokou veřejnost, posilování sounáležitosti místních obyvatel i turistů/návštěvníků s územím.
Zdroj: Kraj Vysočina

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější