Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  AkceKulturaŽivotní prostředí

  Konference TEH 93#  o kultivaci kultury

  Probíhající globální politické, ekonomické, technologické a ekologické změny hluboce ovlivňují způsob, jakým se dnes vytváří, prezentuje a prožívá umění a kultura. Jak mají kulturní centra a organizace, zejména ty neziskové, tyto změny integrovat, aby mohly správně fungovat a nadále pro společnost vytvářet umělecké hodnoty? Tyto otázky se z různých úhlů snaží řešit jak kulturní organizace, tak samotní umělci. Zabývala se jimi i konference TEH 93# na téma Kultivace, která proběhla na konci května v prostorách Studia ALTA a na jejíž přípravě se podílela i Kancelář Kreativní Evropa. Program konference se zaměřil na nové přístupy v oblastech, které souvisí s uměleckou produkcí, včetně prostorů, dramaturgie programu a vztahů na různých úrovních, s důrazem na udržitelnost a společenskou odpovědnost.

  Nedávná celosvětová zkušenost s pandemií covidu – jak individuální, tak společenská – vedla v některých oblastech ke globální změně myšlení a priorit a probudila v lidech a společnosti potřebu určitých zapomenutých hodnot. Potřebu zpomalení, péče, stability, udržitelnosti, solidarity a vzájemné pomoci, v protikladu k agresivnímu růstu.

  Tento trend se dnes odráží v mnoha různých iniciativách a hnutích jak u nás, tak v zahraničí. Vyjadřuje ho také idea „nerůstu“, kterou nedávno představili zástupci kulturního sektoru ministrovi kultury v otevřeném dopise. Ten by měl přispět ke změně „současného vyčerpaného systému, jenž pro inovativní a společensky odpovědnou kulturu již řadu let nevytváří vhodné prostředí… Alternativu vůči současnému stavu, který plošně uplatňuje ekonomické náhledy, vidíme v důrazu na životní prostředí, spokojený život, smysluplnou práci, vzájemnou péči a kvalitu vztahů,“ píše se v dopise.

  Na základě dopisu se na konci května uskutečnila veřejná debata zástupců kultury s ministrem, na které se už diskutovaly některé praktické otázky spojené například se statusem umělce (a umělkyně), který by měl řešit, jak zástupce tvůrčích profesí definovat a jak smysluplně nastavit podmínky jejich fungování v profesionálním umění. Mezi další témata diskuse patřila například otázka restrukturalizace financování umění skrze dotační výzvy.

  Synergie jako předpoklad úspěchu

  S novým směrem myšlení a přístupu společnosti ke kultuře souvisela i témata čtyřdenní mezinárodní konference TEH 93#, které se teď budeme věnovat podrobněji.

  Její hlavní organizátor – TEH (Trans Europe Halles) – je jednou z nejstarších a nejdynamičtějších kulturních sítí v Evropě, která vdechuje nový život opuštěným budovám ve velkých evropských městech. TEH je aktivní součástí platformy Nový evropský Bauhaus, propojující jednotlivce a organizace v EU, které mají zájem aktivně vstupovat do veřejného prostoru, ovlivňovat životní prostředí a zlepšovat kvalitu bydlení. Projekty TEH jsou také intenzivně podporovány programem Kreativní Evropa. (Jedním z nich byl například čtyřletý projekt Factories of Imagination, který pomáhal evropským kulturním centrům rozvíjet mezinárodní spolupráci a zlepšovat odbornou kvalifikaci jejich týmů.)

  Hlavním tématem konference TEH 93# byla KULTIVACE. Kultivace ve smyslu procesu zaměřeného na rozvíjení a mnohostranné prohlubování našich stávajících aktivit a (znovu)objevování hlubších a trvalejších hodnot oproti cílení na výkon a kvantitu. Týká se jak našeho přístupu k prostoru, tak i vztahu k různým komunitám, které naše činnost ovlivňuje. Je to dlouhodobý a pomalý proces vyžadující holistický přístup, na jehož výsledky si musíme počkat.

  Konference spojila zájmy různých skupin, na jedné straně se jí účastnili umělci, kurátoři a dramaturgové, na druhé urbanisté, architekti a analytici. Za poslední léta se ještě jasněji ukázalo, jak je synergie myšlení a konání těchto skupin přínosná a potřebná pro obě strany i pro okolní svět.

  Tiffany Fukuma, ředitelka TEH, zdůraznila význam této synergie hned v úvodu konference slovy, že budoucností kulturních center je dnes právě TEH. Díky čtyřicetileté zkušenosti, bohatému know-how z různých oblastí a mezinárodní struktuře dokáže TEH pomoci uskutečňovat i náročné kulturní projekty a zajištovat přístup k prostorům a financím. Na druhou stranu chápe nezastupitelnou roli umění a kultury při transformaci a kultivaci prostorů a podporuje jejich rozmanité formy.

  Konference probíhala v prostorech Studia ALTA, které je jedním z členů TEH – v pražské Invalidovně. Tuto vzácnou kulturní památku z období baroka brzy čeká rozsáhlá rekonstrukce, a proto je v současné chvíli jen málo využívaná. Budova i přilehlá zahrada mají velmi specifickou atmosféru, která přispěla k inspirativnímu zážitku z celé akce.

  Ředitelka studia Lída Vacková přiblížila situaci, v jaké v současnosti studio funguje: „Studio ALTA se bude brzy znovu stěhovat. Bude to již podruhé, kdy se budeme muset vypořádat s rekonstrukcí, znovu definovat strukturu našeho programu, získat finanční prostředky na nezbytné investice, vyjednávat se sponzory a etablovat se v komunitě nového působiště. Konference je pro nás prostředkem k hledání alternativních přístupů a stanovení nových norem fungování kulturního centra, které by pomohly vyhnout se opakování starých vzorců… Kultivace pro nás znamená naslouchat a učit se uvažovat o našich činnostech v rámci ekosystémů, učit se diskutovat o udržitelnosti a přitom mít na paměti, že její nedílnou součástí je zdravé prostředí pro každou z jejích složek.“

  Kultivace jako program pro budoucnost

  Program konference se zaměřil na čtyři hlavní témata, odrážející současnou situaci i dlouhodobé úsilí a cíle, kterým byly věnovány speciální sekce:

  • Symbiotická dramaturgie
  • Péče o sebe a druhé
  • Prostor
  • Krize představivosti

  Jednotlivé sekce uvedli kurátoři Lucia Kašiarová, Boris Meluš, Jana Ryšlavá a Petr Dlouhý.

  Z hlediska transformace myšlení je nutné začít u jádra vlastní činnosti kulturního centra, u programu a metod, které používá k jeho organizaci. Cílem by měla být symbiotická dramaturgie, která zohledňuje udržitelné využívání lidských a přírodních zdrojů a potřeby a zájmy různorodých zainteresovaných komunit, včetně té umělecké. Důležité a prospěšné je zmapovat a kultivovat už existující zdroje, které máme v různých oblastech k dispozici, najít rovnováhu mezi kvalitou a kvantitou, mezi hodnotami, které sami uznáváme, a hodnotami (uměleckého) trhu a naučit se tyto hodnoty správně komunikovat.

  Další sekce, kterou uvedla Jana Ryšlavá, se zaměřila na důležitost kultivace často zanedbávaných vztahů uvnitř týmu, s kolegy, se kterými trávíme většinu času, s nimiž spolupracujeme, kteří nás inspirují a díky nimž je naše činnost vůbec možná. Otevřela mnoho otázek: Kolik pozornosti věnujeme práci, administrativním povinnostem a kolik sobě samým? Jak vrátit vynaloženou energii zpátky lidem v týmu? Jak udržet v systému jiskru? Dalšími tématy bylo hledání pilířů pro budování místních a mezinárodních struktur, schopných čelit pořád silnějším krizím, a také zkoumání potenciálu přátelství a jeho schopnosti vytvářet podpůrné struktury a hranice, které nám zaručí bezpečný prostor.

  Dalším tématem konference byl prostor a jeho redefinice. Své vize a současné postupy v této oblasti představilo na konferenci dvanáct kulturních organizací a projektů v rámci programu Střed zájmu: Redefinice prostoru, který iniciovala a společně se Studiem ALTA zorganizovala kancelář Kreativní Evropa. Tomuto programu se věnujeme v samostatném článku.

  Posledním tématem, které je taktéž předmětem samostatného článku, byla krize představivosti a idea „nerůstu“.

  Kultivace jako proces rozvoje nabízí motivaci k přežití a naději na lepší budoucnost. Přináší potřebu poučit se z minulých chyb a začít znova a lépe a přitom důkladněji pečovat o životní prostředí. Konference přinesla mnoho zajímavých nápadů a podnětů v oblasti využívání prostorů, přístupu k dramaturgii programu kulturních center, životnímu prostředí, vztahům ke komunitě i společenské odpovědnosti.

  Foto a zdroj: Kreativní Česko

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  381
  Energetika
  400
  IT
  273
  Dotace a Finance
  1184
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze