Města snížila cenu vodného a stočného

Publikováno: 7. 9. 2020Cca 1.7 min četbyKategorie: Obory, Vodohospodářství, Životní prostředí
SDÍLET

Až tři čtvrtiny obyvatel pocítily pozitivní dopad snížení DPH na vodné a stočné od letošního května. Změnu sazby promítlo do konečné ceny celkem 124 ze 131 největších měst. Vodárenské společnosti platbu za vodné a stočné snížily v průměru o 3,73 Kč/m³. Průměrná cena vody dosáhla v těchto městech 87,33 Kč/m³ včetně DPH. Díky tomu ušetří čtyřčlenná rodina zhruba 484 korun ročně. Vyplývá to z analýzy Ministerstva financí o vlivu změny sazby DPH na cenu pro vodné a stočné, do výzkumu byla zahrnuta všechna města s více než 10 000 obyvateli. V některých případech došlo dokonce k ještě výraznějšímu snížení ceny nad rámec snížení DPH. Například město Klatovy snížilo cenu vody o 5,61 Kč/m³, Jindřichův Hradec dokonce o 9,21 Kč/m³. U zbylých 7 měst zůstala konečná cena beze změny. Snížení sazby DPH v těchto městech bylo vykompenzováno zvýšením nákladů, zejména na obnovu infrastruktury. Ministerstvo analyzovalo ceny také u 74 největších provozovatelů, kteří dohromady zásobují více než 9,4 milionů obyvatel. Z pohledu provozovatelů vodohospodářské infrastruktury vyplývá, že více než 7,5 milionů obyvatel, tj. 75 % odběratelů vody, mělo užitek z letošního snížení sazby DPH na vodu. Tito provozovatelé obsluhují nejen občany a podniky ve sledovaných městech, ale i v přilehlých oblastech. Toto se týká odběratelů vody z veřejných vodovodů.

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější