Město Kroměříž jedná s firmou SAKER, chce zabránit znečišťování ovzduší

Publikováno: 20. 8. 2021Cca 1.7 min četbyKategorie: Kraje, Životní prostředí, Zlínský kraj
SDÍLET

Místostarostové Vít Peštuka a Vratislav Krejčíř jednali se zástupci společnosti SAKER spol. s r.o., odštěpný závod ALUSAK. Důvodem byly stížnosti občanů města týkající se znečišťování ovzduší. „Ptali jsme se na příčiny mimořádných situací a zajímali jsme se o to, jaká opatření může společnost v budoucnu přijmout k tomu, aby těmto situacím zabránila, nebo snížila tato rizika na absolutní minimum,“ uvedl místostarosta Vít Peštuka.
Společnost SAKER mimo jiné podniká v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, recykluje kovy. Ve slévárně ALUSAK vyrábí hliníkové slitiny pro automobilový průmysl. Ze zprávy o životním prostředí ve Zlínském kraji za rok 2019 vyplývá, že ALUSAK, závod společnosti SAKER, je největším producentem škodlivin v Kroměříži. Do ovzduší odtud unikají oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, chlorovodík i organické látky. Radnice se v minulosti kvůli závodu ALUSAK opakovaně obrátila na Českou inspekci životního prostředí.
Na setkání, které zorganizovala ekoložka města Klára Halířová, byli přizváni rovněž zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje (vedoucí odboru životního prostředí a zástupci oddělení hodnocení ekologických rizik – integrované prevence) a zástupci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Kroměříž. Podle Peštuky setkání, přestože se jednalo o ožehavém tématu, neproběhlo v duchu konfrontace, ale v duchu partnerství.
Zdroj: Město Kroměříž

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější