Město Plzeň schválilo první změnu územního plánu

Publikováno: 6. 4. 2021Cca 2.5 min četbyKategorie: Kraje, Plzeňský kraj
SDÍLET

Zastupitelé Plzně schválili první změnu Územního plánu Plzeň. Důvodem změn v tomto důležitém koncepčním dokumentu, jenž nabyl účinnosti 1. října 2016, byly především zkušenosti pořizovatele, stavebních úřadů a také zpracovatele s užíváním územního plánu, dále pak drobná zpřesnění vyplývající ze zpracovaných územních studií a projektových dokumentací. Změna č.1 nabude účinnosti ke konci dubna, kdy bude zpracováno úplné znění Územního plánu Plzeň. Územní plán Plzeň, jenž je zjednodušeně jakýsi zákon o využití území města, se skládá z textové a z grafické části a obě jsou pro další rozhodování závazné.
„Cílem nebyla zásadní změna koncepce platného územního plánu, ale jen jeho precizace. Finálnímu schválení předcházel sběr námětů, které obsahovaly například možnost zvětšení velikosti zastavěné plochy objektů v rekreačních oblastech či možnost změny způsobu využití z pozemků nezastavitelných na zastavitelné. Všechny podané náměty byly posouzeny a na základě podrobného prověření z nich byly zpracovány změny,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Doplnil, že součástí návrhu jsou i úpravy v textu výrokové části územního plánu. Jde o zpřesnění například struktury zástavby, měřítka, podmínek pro výstavbu na rozhraní jednotlivých lokalit a podobně. „Drobné úpravy se týkaly i regulativů způsobu využití,“ dodal náměstek.
Dne 31. března 2020 předal zpracovatel, tedy Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, městu Plzeň zpracovaný návrh změny. Poté byl zahájen proces projednávání v souladu se stavebním zákonem. Zpracovaný návrh byl předložen k veřejnému projednání 11. června 2020. Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a námitek a připomínek občanů, byl návrh upraven a finální verze obsahuje 120 jednotlivých změn. Na svém zasedání dne 29. března 2021 Zastupitelstvo města Plzně schválilo zpracovanou změnu a vydalo ji formou takzvaného opatření obecné povahy. Změna nabude účinnosti ke konci dubna, kdy bude zpracováno úplné znění Územního plánu Plzeň.
Zdroj: Město Plzeň

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější