Metodika oceňování dřevin

Publikováno: 8. 6. 2021Cca 1.6 min četbyKategorie: Semináře
SDÍLET

Zveme na vás na dvoudenní webinář 14. – 15. června 2021.
Metodika oceňování dřevin dle AOPK ČR je již řadu let základním oceňovacím předpisem, který využívají orgány ochrany přírody pro vyčíslení společenské/ekologické hodnoty dřevin jako součást procesu rozhodování o jejich kácení a rozsahu kompenzačních výsadeb. Aktuálně je ve finální fázi projekt podpořený z grantu Technologické agentury ČR (TA ČR – č. projektu TL01000020) pod názvem „Ověření kalkulace společenské hodnoty dřevin rostoucích mimo les za účelem výpočtu rozsahu kompenzačních opatření při jejich kácení”.
Projekt probíhal pod vedením a za koordinace Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy za spoluúčasti společností SAFE TREES, s.r.o. a ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Odbornými garanty projektu byla AOPK ČR a Ministerstvo životního prostředí.
Ve dvoudenním webináři bude posluchačům představen projekt TA ČR, inovovaná verze Metodiky a přístup k řešení navržených změn. Představeny budou také další doprovodné výstupy ve formě aktualizovaného software a nově vzniklé odborné mapy. Ve druhém dni bude pro posluchače připraven praktický workshop, na kterém budou představeny postupy hodnocení solitér a porostů, dále budou připraveny případové studie, na kterých si posluchači vyzkouší postup oceňování, a následně proběhne společná diskuse.

Zdroj: Svaz měst a obcí ČR

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější