Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Místní rozvoj

Ceny Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost jsou rozdány

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2021 a titul Osobnost Moravskoslezského kraje byly předány na galavečeru v ostravských Dolních Vítkovicích. Osobností kraje se stal fotograf Jindřich Štreit. Mezi novými držiteli Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost jsou například město Bílovec, automobilka Tatra Trucks nebo Gymnázium Josefa Božka Český Těšín. Hejtman Ivo Vondrák předal i Ocenění dobrovolníka BoSmePartyja.

„Téma společenské odpovědnosti získává v posledních letech nové rozměry a stále větší váhu.  Náročné období pandemie, války na Ukrajině a nastupující hospodářské krize vyžaduje od nás všech velkou dávku respektu, ochoty a zájmu o své okolí, upozorňuje na potřebu sounáležitosti a soudržnosti. Proto možná intenzivněji než kdy dřív, cítím potřebu společensky odpovědným firmám, obcím, živnostníkům a dobrovolníkům říct: Děkujeme,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Cenu za společenskou odpovědnost opět vyhlásil Moravskoslezský kraj spolu s Radou kvality České republiky. Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost byly v Moravskoslezském kraji uděleny potřinácté. Pátým rokem předal hejtman titul Osobnost Moravskoslezského kraje. „Sluší se, abychom vyjádřili uznání a respekt významným osobnostem, které jsou pro náš region důležité. Nehledáme šampiony nebo slavné vynálezce, chceme upozornit i na výjimečné osobnosti, které se o rozvoj našeho kraje zasloužily pomocí druhým, dlouholetou prací nebo třeba statečností. Prvním oceněným byl politický vězeň Luděk Eliáš, pak Jiří Michálek, který stál u proměny Dolních Vítkovic. Bylo mi ctí předat toto ocenění i Evě Šeinerové – umělecké vedoucí sborového studia Permoník, kterým prošly stovky dětí. Loni jsem s radostí cenu předal spisovatelce Karin Lednické, která svou románovou sérií Šikmý kostel významně proslavila území bývalého Těšínska, uchvátila čtenáře v celém Česku. A letos právem patří fotografovi, vysokoškolskému pedagogovi, kurátorovi a organizátorovi kulturního života Jindřichu Štreitovi,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Stejně jako vloni byly uděleny ceny ve čtyřech kategoriích dále rozdělených podle velikosti. Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost získaly podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru, vyhodnocena byla i kategorie pro mikropodniky, živnostníky a spolky a podruhé byl oceněn také dobrovolník.

„Dobrovolnictví je jeden z důležitých projevů společenské odpovědnosti. V nejtěžším období pandemie jsme jej podpořili kampaní BoSmePartyja, díky které v našem kraji přibyli lidé, kteří jsou ochotní nezištně pomáhat seniorům, klientům sociálních zařízení a dalším potřebným. Dobrovolníka jsme ocenili už podruhé. Vypadá to, že vznikla tradice, která dobrovolnictví podporuje a upozorňuje na něj. Za to jsem samozřejmě moc rád. Cena má být poděkováním všem, kteří se do dobrovolnictví zapojili,“ vysvětlil hejtman Ivo Vondrák.

—————————————————————————————————–

Z firem do 50 zaměstnanců obsadil první místo Hotel Freud. Vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců se stala automobilka Tatra Trucks.

V kategorii Obce zvítězily Otice, v kategorii Obce s rozšířenou působností Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2021 získalo město Bílovec.

V kategorii Organizace veřejného sektoru získaly 1. místo Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o. (do 50 zaměstnanců) a Czechitas z.ú. (nad 50 zaměstnanců).

Vyhodnocena byla i kategorie pro mikropodniky, živnostníky a spolky. Cenu obdržel portál ZKUŠENÍ.CZ, z.ú.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák stejně jako loni ocenil i dobrovolníka. Cenu získala Šárka Pachlopníková, která se zapojila do projektu BoSmePartyja.Osobností Moravskoslezského kraje za rok 2021 se stal fotograf Jindřich Štreit.

——————————————————————————————————-

Autorem plastiky Stabilitate Mentis VI, kterou získali vítězové Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost, je ostravský sochař Jan Šnéberger. Je vytvořena z barevného křišťálu a mosazi. Odkazuje k symbolu vah, které jsou atributem spravedlnosti a neměnné hodnoty. Sérii tvoří ručně vyráběné artefakty. Každý kus se od druhého liší v drobných detailech, což podtrhává jejich jedinečnost.

Cena pro vítěze ankety Osobnost Moravskoslezského kraje vyobrazuje Strom. Jeho kmen je symbolem stability a historie regionu, koruna stromu symbolizuje jeho růst, košatost a pestrost.  Cenu vytvořili studenti a pedagogové dvou ostravských škol.

Ocenění pro Dobrovolníka je dílem designéra Radka Leskovjana, je ze dřeva a kovu.

Vítězové Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2021:

 • kategorie Podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců

Hotel Freud

Brána do srdce Beskyd na východě naší republiky. Plně klimatizovaný, nově zrekonstruovaný hotel, nabízí špičkovou gastronomii, místo vhodné pro rodiny s dětmi, kam se hosté rádi vracejí.

V čem jsou společensky odpovědní:

 • Hotel Freud přispívá k rozvoji kulturního života obce Ostravice a přilehlého okolí, a to v několika oblastech: Organizování divadelních představení pro občany, koncertů pro veřejnost, letní kino, společenský ples, gastrofestival Gastrovice, apod.
 • Hotel má k dispozici velké dětské hřiště se zahradou, kde rádi tráví rodiče s dětmi čas. Tento prostor je stále k dispozici, neuzavírá se a je pro občany zdarma.
 • Hotel Freud spolupracuje se spolkem Zkušení. Mají naplánovány termíny setkání seniorů při školení Senior a bezpečná domácnost. K těmto setkáním poskytují seniorům zázemí (prostory pro školení) a občerstvení zdarma. V zimním období pro seniory organizovali soutěž a výherce obdržel poukaz na pobyt do hotelu Freud.
 • kategorie Podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců

TATRA TRUCKS

 • V Kopřivnici se vyrábějí automobily od roku 1897, automobilka je nejstarší ve střední Evropě. Jedinečná koncepce podvozku je od roku 1923 neustále vylepšována a dodnes ji nikdo úspěšně nenapodobil. TATRA TRUCKS má uzavřena strategická partnerství se špičkami ve svém oboru. V roce 2011 uvádí novou modelovou řadu TATRA PHOENIX.

V čem jsou společensky odpovědní:

 • Aktivně spolupracují se školami. Mateřské a základní školy seznamují s hasičskými vozy Tatra, střední školy i s výrobním provozem, pro vysoké školy organizují jízdy s jejich vozy na polygonu. Atraktivitu středních a vysokých technických škol podporují účastí na náborových akcích.
 • Klíčovým příspěvkem pro zvýšení atraktivity kraje a Kopřivnice je oblast uchovávání historických technických památek, a to ve formě spolupráce na otevření muzea nákladních aut, otevření depozitu s rekonstruovanou Slovenskou Strelou a provozování muzea osobních aut. Vedle akcí v Kopřivnici se jedná o účast na dalších železničních a historických akcích v rámci ČR a SR, jejichž přínosem je přilákání turistů do našeho regionu.
 • Největší společenskou aktivitou, realizovanou společně s městem Kopřivnice, jsou dvoudenní Kopřivnické dny techniky, realizované na polygonu TATRA TRUCKS a.s.
 • Podporují motorismus, a to v podobě finanční podpory ploché dráhy, podpory rallye historických vozidel (včetně poskytnutí polygonu zdarma), podpory motoristických akcí (amatérské rallye soutěže, tunning show).
 • kategorie Obce

Otice

 • Obec Otice se nachází na území historického Slezska v okrese Opava. Žije tu přibližně 1 400 obyvatel. Obec Otice můžeme považovat za obytné a průmyslové předměstí Opavy. Z pohledu převažujícího zaměstnání dnes již naprosto převládá nezemědělská činnost. Většina ekonomicky aktivních obyvatel za prací vyjíždí mimo obec.

V čem jsou společensky odpovědní:

 • Vedení obce společně se zaměstnanci vytvořilo Plán práce obecního úřadu. Všichni zaměstnanci tedy určují priority práce, pravidla a tvůrčím způsobem realizují úkoly obecních orgánů.
 • Aktivity zaměstnanců obecního úřadu jsou prezentovány v obecním tisku.
 • Obec zavedla nový systém nakládání se zeleným odpadem s úsporou 40 tis. Kč, a to díky novému systému třídění, který občané přijali za svůj.
 • Obec má zpracovaný Strategický rozvojový plán, který je reálný, přitom alternativní.
 • kategorie Obce s rozšířenou působností

Bílovec

 • Bílovec leží ve Slezsku v severní části okresu Nový Jičín. Jeho území v nadmořské výšce 280 m se rozprostírá na obou březích říčky Bílovky, které přecházejí v mírné okolní svahy. Žije tu přibližně 7300 obyvatel. Navzdory poškození na konci druhé světové války se historické jádro města stalo městskou památkovou zónou.

V čem jsou společensky odpovědní:

 • Vedení města zavedlo pracovní skupiny napříč jednotlivými odbory – tato forma spolupráce se velmi osvědčila v praxi, společně řeší specializované úkoly, které mají přesah do různých oblastí. V roce 2020 i 2021 intenzivně pracovala skupina, která řešila možnosti odkanalizování nemovitostí. Výsledkem je například finanční program z rozpočtu města na podporu výstavby domovních čističek odpadních vod u nemovitostí v místních částech Výškovice, Lubojaty a Bravinné.
 • Ptali jste se – to je název rubriky, do které přicházejí podněty občanů z různých oblastí života ve městě. Odpovědi se mnohdy připravují v součinnosti s několika odbory městského úřadu. Důležitá je invence a motivace zaměstnanců takovou platformu otevřené a adresné spolupráce přijmout. Ne vždy jsou podněty občanů smysluplné a vyžadují pak trpělivost a sladění jednotlivých očekávání. Zároveň jde o informační kanál, který úředníkům pomůže pochopit názor občanů. Odpovědi jsou zveřejňovány na webu města i v Bíloveckém zpravodaji (měsíčník, každá domácnost dostává zdarma do svých poštovních schránek).
 • Významným počinem byla spolupráce v rámci literární tvorby – Kniha psaná napříč školami, která měla zejména v době covidu velký ohlas.
 • kategorie Organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p.o.

 • Gymnázium Josefa Božka je střední škola, která nabízí čtyřleté či osmileté studium v Českém Těšíně s českým vyučovacím jazykem. Do roku 2015 byla tato škola známá pod názvem Gymnázium Český Těšín. V loňském roce škola oslavila 100. výročí založení.

V čem jsou společensky odpovědní:

 • Deset organizuje škola charitativní akci Blešák. Vždy před Vánocemi žáci školy uspořádají prodej suvenýrů, knížek, drobností, ale i dezertů, jídel, nápojů či pamlsků, které sami navařili, napekli a vyrobili. Výtěžek z celé akce již několikátým rokem putuje organizaci HAIMA Ostrava, která pečuje o hematoonkologicky či jinak těžce nemocné děti. Za dobu podpory se mezi organizací a školou (žáky) vytvořil skoro až osobní vztah, děti z Haimy přejí studentům školy hodně štěstí u maturity, posílají jim přáníčka, žáci zase kromě samotného Blešáku posílají vzkazy na Haimu, pomáhají s vedením IG účtu a posílají dětem drobné dárky.
 • Pravidelné návštěvy stacionáře Radost v Třinci – žáci vymýšlejí programy (Mikuláš, velikonoční setkání) pro handicapované.
 • Škola organizuje soutěže pro žáky českotěšínských škol ve spolupráci s městem Český Těšín
 • kategorie Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců

Czechitas, z.ú.

 • Prvotní myšlenkou při zakládání Czechitas v roce 2014 bylo vzdělávat ženy, aby získaly práci v IT. Dnes se snaží nadchnout pro IT i děti a mládež a ukázat jim, že i oni se mohou stát tvůrci, kteří pomocí technologií budou měnit svět. Informační technologie jim představují hravou formou, při které si procvičí logické myšlení.
  Zájem o technologie a chuť neustále se učit budou v budoucnosti klíčové dovednosti na trhu práce. Jsou tady pro ty, co chtějí získat práci v IT, ale i pro IT nepolíbené, kteří si jen chtějí rozšířit obzory a mít přehled, co se pod IT zkratkou ukrývá.

V čem jsou společensky odpovědní:

 • Za rok 2021 uspořádali přes 400 vzdělávacích akcí po celé ČR.
 • V Ostravě v roce 2021 zorganizovali dvě Digitální akademie – dlouhodobý intenzivní tříměsíční kurz, který umožňuje ženám profesní tranzit na juniorní IT pozice. Mnohé z aktivit byly převedeny do online prostředí, ale i tak Akademii úspěšně dokončilo 52 absolventek. Zároveň se podíleli na letním příměstském táboře pořádaném organizací Swanky, kde se starali o odborný doprovodný program. V rámci Projektového dne strávili dopoledne na prvním stupni ZŠ Hello Ostrava. Zapojili se rovněž do komunitní akce městského obvodu Poruba, Zažít Porubu jinak, rodinného festivalu Ostravský kompot, či sportovní akce pro rodinu Český běh žen v Ostravě.
 • Při plánování aktivit organizace vychází vždy ze zpětných vazeb účastnic a rodičů, dbají na regionální aspekt a přizpůsobují směřování pobočky tak, aby odpovídalo požadavkům daného kraje a lokálním zaměstnavatelům.
 • kategorie „Mikropodniky, živnostníci, spolky“

ZKUŠENÍ.CZ

 • Zkušení.cz je portál, který shromažďuje příležitostné nabídky seniorů a nabízí je těm, kteří o ně mají zájem nebo je cíleně hledají. Zároveň umožňuje navázat sociální kontakty, díky kterým se senioři mohou společensky realizovat a angažovat. Pomáhá tak minimalizovat pocit sociálního vyčlenění seniorů z aktivního života, kterým mnozí trpí. Zároveň rozšiřuje nabídku služeb, které na trhu chybí.

V čem jsou společensky odpovědní:

 • Pořádají: Projekt (Ne)bezpečný senior aneb Senior Sám Doma – cyklus interaktivních workshopů na území MSK se zaměřením na bezpečnost seniorů, ochranu majetku a prevenci proti domácímu násilí. Spolupráce s municipalitami, lékaři, policisty, specialisty na bezpečnost a dalšími odborníky.
 • Vánoce u Zkušených – Obdarovali obyvatele DS Magnolie košem pletených ponožek, plédů, čokolád a kalendářů.
 • Projekt Pletené ponožky z použitých přízí, určené firmám jako dárek klientům. 
 • Výroba speciálního mýdla v designu uhlí – oblíbený typický dárek návštěvníkům Ostravy a okolí.
 • V rámci jednotlivých projektů jsou využívány použité materiály. Jde o: Upcycling pletacích vln a přízí – pletené ponožky jako dárky; použité skleněné láhve – zdobené, dárkově balené; použité látky, odstřižky pro šití pytlíků jako obal na „cokoli“.
 • 2. ročník Ocenění dobrovolníka BoSmePartyja

Šárka Pachlopníková

Učitelka na prvním stupni základní školy, která ve svém volném čase od roku 2017 působí jako dobrovolník v IC Žirafa ve Frýdku-Místku. V chráněném bydlení navštěvuje jejich obyvatele, mladé lidi s mentálním handicapem. Pomáhá jim s běžnými denními činnostmi, sportuje nebo s nimi hraje společenské hry. I v období covidu byla paní Šárka s klienty centra v on-line kontaktu. Díky tomu přišla na nápad, který přenesla na své žáky a vznikl projekt Dopisy pro radost. V projektu děti píší dopis neznámé babičce či dědečkovi z domovů pro seniory. Senioři pak dětem odpovídají. Cílem projektu je, aby si děti uvědomily, že i nynější senioři bývali kdysi mladí a že i taková maličkost jako je napsání dopisu může být pro mnohé zpestřením a radostí. Děti prožívají radost z pomoci druhým a senioři mají radost z pozornosti mladých lidí. Paní Šárka dokázala propojit tyto dva mezigenerační světy a přirozenou cestou vést děti k dobrovolnictví.

 • 5. ročník vyhlášení ankety Osobnost MSK za rok 2021

Jindřich Štreit

Je český dokumentární fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života. Zaměřuje se na dokumentování života na venkově a obyvatele českých vesnic, věnoval se tématu zemědělství, potom také těžké práci v továrnách. V poslední době se věnuje mnoha sociálním tématům o drogově závislých, handicapovaných, nevidomých, vězních, starých lidech, pracovnících ve zdravotnictví, cizincích, kuřácích nebo lidech bez domova. Hodně se také věnuje sakrálním tématům. Vydal 37 knih, mnoho katalogů a ilustrací knih. Jeho kniha Kde domov můj získala 1. cenu v evropské soutěži a 1. cenu v soutěži Nejkrásnější kniha v roce 2017. Měl více než 1400 samostatných výstav u nás i v zahraničí. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách u nás i ve světě. Bylo o něm natočeno několik filmů, Jan Špáta: Mezi světlem a tmou 2000, Aleš Koudela: Jindra ze Sovince, 2006, Libuše Rudinská: Na tělo, 2018. V roce 2019 Kamil Zajíček se Štěpánkou Bieleszovou natočili film o Štreitových aktivitách v Sovinci, který získal 1. cenu v ČR a 3. cenu na světovém festivalu v Šanghaji. Za své poslání považuje Štreit svými projekty poukazovat na problémy ve společnosti, které se neřeší nebo jen velmi pomalu. Je ženatý, má dceru.

Foto a zdroj: Moravskoslezský kraj

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze