Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Místní rozvoj

Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel

Projekt „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“, jeho výstupy a kde je najít.

V České republice nabírá na významu diskuze o dostupnosti bydlení a jeho ekonomické, sociální i environmentální udržitelnosti. Problematika bydlení byla taky v centru pozornosti výzkumného projektu Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel, kterého se Svaz měst a obcí ČR účastnil v roli aplikačního garanta. K jakým závěrům výzkumný tým dospěl a kde je možné najít podrobnosti?

O projektu

Projekt Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel byl řešen v letech 2018-2019 ve spolupráci Fakulty architektury a Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Aplikačním garantem byl Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) a v průběhu řešení projektu byli zapojeni zástupci celé řady organizací, např. Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, České komory architektů, Sdružení místních samospráv ČR, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Sdružení nájemníků ČR a dalších. Projekt byl podpořen v rámci programu Technologické agentury ČR „Éta“ a v současnosti probíhá implementace výsledků projektu, která je ve značné míře propojena na činnost SMO ČR.

Výsledky projektu a kde je najít

Předmětem výzkumu bylo dostupné bydlení a jeho udržitelnost. Cílem bylo popsat rozličné aspekty s dopadem na dostupnost a udržitelnost bydlení ve městech a obcích a zkoumat možnosti, jak ovlivnit tyto faktory prostřednictvím strategických plánů samospráv. Udržitelnost bydlení byla chápána ve smyslu Ženevské Charty OSN o udržitelném bydlení komplexně, tj. jako průnik agend environmentální, ekonomické, sociální a kulturní, a zároveň z hlediska organizačně-manažérského zabezpečení implementace těchto čtyř agend. Strategický plán byl jako klíčový dokument zvolen pro svou strukturu (vize > strategie > politika > opatření), svou mezioborovost (umožňuje pokrýt všechny čtyři roviny udržitelnosti), důraz na organizační zabezpečení navrhovaných směrů rozvoje (propojení na řízení a implementaci) i výrazovou flexibilitu (oslovuje široké spektrum aktérů).

Na webové stránce SMO ČR je zveřejněna brožura Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel – výběr klíčových zjištění a souvislostí (v sekci „publikace“ pod heslem „Zajímá vás otázka dostupného a udržitelného bydlení?“). Brožura obsahuje krátký přehled hlavních zjištění o současném trhu s bydlením a o bytové politice v ČR, jako i seznam a stručnou charakteristiku 30 opatření, které mohou města a obce zavést na podporu dostupnosti a udržitelnosti bydlení na svém území.

V časopise Informační servis bylo uveřejněno již několik článků k vybraným opatřením. Článek v č. 5/2021 byl zaměřen na vztahy mezi všemi 30 opatřeními a ukázal zejména to, jak může promyšlený výběr a vzájemné propojení vybraných opatření přinést synergické efekty ve prospěch bydlení v dané lokalitě. V tomto roce následovaly články zaměřené na některé vybraná opatření. V čísle 4/2022 lze najít článek o významu třech opatření spojených s analýzou stavu a prognóz vývoje (audit bytového fondu, demografická studie a sociální studie). V dalších dvou číslech následovaly články o vztahu bydlení k strategickému plánu (5/2022) a k územnímu plánu s regulačnímu prvky (6/2022), a proč je vhodné tyto dva typy plánů aktivně využívat i při tvorbě bytové politiky. Nyní vám přinášíme články o dvou specifických typech bydlení – sociálním bydlení a participativním bydlení – a v lednu přijdou na rad indikátory, dle kterých je možné posoudit míru udržitelnosti bydlení v konkrétním městě či obci.

Další publikace spojené s různými aspekty bydlení je možné najít na webové stránce Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v rámci záložky „další aktivity“. Jsou zde volně ke stažení např. metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení, metodika pro přípravu projektů v oblasti sociálního bydlení, metodika prostorové regenerace sídlišť, metodika uplatňování principů univerzálního dizajnu v bytové výstavbě, metodika pro hodnocení udržitelnosti bydlení v městech a obcích a další.

Foto a zdroj: SMO ČR

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1389
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze