Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Místní rozvoj

  Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel

  Projekt „Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel“, jeho výstupy a kde je najít.

  V České republice nabírá na významu diskuze o dostupnosti bydlení a jeho ekonomické, sociální i environmentální udržitelnosti. Problematika bydlení byla taky v centru pozornosti výzkumného projektu Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel, kterého se Svaz měst a obcí ČR účastnil v roli aplikačního garanta. K jakým závěrům výzkumný tým dospěl a kde je možné najít podrobnosti?

  O projektu

  Projekt Dostupné a udržitelné bydlení ve strategickém plánování sídel byl řešen v letech 2018-2019 ve spolupráci Fakulty architektury a Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Aplikačním garantem byl Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) a v průběhu řešení projektu byli zapojeni zástupci celé řady organizací, např. Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, České komory architektů, Sdružení místních samospráv ČR, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF, Sdružení nájemníků ČR a dalších. Projekt byl podpořen v rámci programu Technologické agentury ČR „Éta“ a v současnosti probíhá implementace výsledků projektu, která je ve značné míře propojena na činnost SMO ČR.

  Výsledky projektu a kde je najít

  Předmětem výzkumu bylo dostupné bydlení a jeho udržitelnost. Cílem bylo popsat rozličné aspekty s dopadem na dostupnost a udržitelnost bydlení ve městech a obcích a zkoumat možnosti, jak ovlivnit tyto faktory prostřednictvím strategických plánů samospráv. Udržitelnost bydlení byla chápána ve smyslu Ženevské Charty OSN o udržitelném bydlení komplexně, tj. jako průnik agend environmentální, ekonomické, sociální a kulturní, a zároveň z hlediska organizačně-manažérského zabezpečení implementace těchto čtyř agend. Strategický plán byl jako klíčový dokument zvolen pro svou strukturu (vize > strategie > politika > opatření), svou mezioborovost (umožňuje pokrýt všechny čtyři roviny udržitelnosti), důraz na organizační zabezpečení navrhovaných směrů rozvoje (propojení na řízení a implementaci) i výrazovou flexibilitu (oslovuje široké spektrum aktérů).

  Na webové stránce SMO ČR je zveřejněna brožura Dostupné a udržitelné bydlení ve strategických plánech sídel – výběr klíčových zjištění a souvislostí (v sekci „publikace“ pod heslem „Zajímá vás otázka dostupného a udržitelného bydlení?“). Brožura obsahuje krátký přehled hlavních zjištění o současném trhu s bydlením a o bytové politice v ČR, jako i seznam a stručnou charakteristiku 30 opatření, které mohou města a obce zavést na podporu dostupnosti a udržitelnosti bydlení na svém území.

  V časopise Informační servis bylo uveřejněno již několik článků k vybraným opatřením. Článek v č. 5/2021 byl zaměřen na vztahy mezi všemi 30 opatřeními a ukázal zejména to, jak může promyšlený výběr a vzájemné propojení vybraných opatření přinést synergické efekty ve prospěch bydlení v dané lokalitě. V tomto roce následovaly články zaměřené na některé vybraná opatření. V čísle 4/2022 lze najít článek o významu třech opatření spojených s analýzou stavu a prognóz vývoje (audit bytového fondu, demografická studie a sociální studie). V dalších dvou číslech následovaly články o vztahu bydlení k strategickému plánu (5/2022) a k územnímu plánu s regulačnímu prvky (6/2022), a proč je vhodné tyto dva typy plánů aktivně využívat i při tvorbě bytové politiky. Nyní vám přinášíme články o dvou specifických typech bydlení – sociálním bydlení a participativním bydlení – a v lednu přijdou na rad indikátory, dle kterých je možné posoudit míru udržitelnosti bydlení v konkrétním městě či obci.

  Další publikace spojené s různými aspekty bydlení je možné najít na webové stránce Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v rámci záložky „další aktivity“. Jsou zde volně ke stažení např. metodika identifikace tržního selhání v oblasti bydlení, metodika pro přípravu projektů v oblasti sociálního bydlení, metodika prostorové regenerace sídlišť, metodika uplatňování principů univerzálního dizajnu v bytové výstavbě, metodika pro hodnocení udržitelnosti bydlení v městech a obcích a další.

  Foto a zdroj: SMO ČR

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  399
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1182
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze