Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Místní rozvoj

Hospoda v Máslovicích opět místo setkávání

Když má starostka obce odvahu, která se vyplatí

Ve středočeské obci Máslovice potřebovali zrekonstruovat hospodu. Starostka obce Vladimíra Sýkorová se rozhodla pro architektonickou soutěž. Odborná komise vybrala vítězný návrh tří mladých architektů, Ing. arch. Vojtěcha Sosny, Ing. arch. Jakuba Straky a Ing. arch. Jáchyma Svobody, pro které byl tento projekt první společnou prací. Vzápětí si dotyční založili svůj ateliér BOD ARCHITEKTI. Starostka jim od počátku věřila. A vyplatilo se to: rekonstrukce máslovické hospody se sálem byla vybrána mezi finalisty České ceny za architekturu 2019 a obdržela zvláštní cenu Ministerstva pro místní rozvoj. Pro malou středočeskou obec to byl nečekaný úspěch.

Jak to všechno začalo

V roce 2014 se malá obec nedaleko Prahy, Máslovice, rozhodla vypsat architektonickou soutěž na rekonstrukci chátrající stavby na návsi, kde naposledy sídlil autoservis, ale kdysi tu už bývala hospoda. Přestože v Máslovicích již jedna hospoda fungovala, nebylo kde pořádat kulturní a sportovní akce pro místní obyvatele. Objekt, ve kterém se nyní hospoda s víceúčelovým sálem nachází, se zdál být optimální. Budova stojí na návsi v centru obce a tato poloha je pro dům takového společenského účelu vhodná. Objekt vytváří společně se sousedním domem jeden související celek, který je obklopen návsí. Posílení propojení hospody a návsi je klíčové, zejména pro události konané v hospodě a v sále a jejich význam pro společenský život obce.

Původní podoba objektu byla výsledkem mnohaletého přistavování a přestavování, které nakonec vedlo k prostorovému slepenci a dispozičnímu bludišti. Toto nepřehledné řešení se architekti rozhodli změnit v jednoduché a snadno pochopitelné dispoziční schéma kříže. Objekt je rozčleněn na dva trakty. Trakt obslužný, který je situován ke dvorku, a trakt hospody a společenského sálu, bezprostředně navazujících na náves v celé délce východní fasády. Hlavní vstup do domu je z návsi a vedlejší vstup ze dvorku. Na hlavní vstup navazuje chodba, která tvoří osu, na kterou se napojují všechny provozy a vertikální komunikace. Vpravo se nachází lokál a vlevo sál, ty jsou odděleny od chodby velkými dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, které se v případě konání větší akce dají otevřít do kolmé polohy, protilehlá křídla do sebe zapadají, a dveře tak slouží pro oddělení zádveří a zbytku chodby –

vzniká tak jeden velký propojený prostor sálu a hospody. Samotný sál je možné otevřít směrem do vydlážděné návsi třemi velkými francouzskými okny.

Co oceňovali architekti

Je výhodou, že objekt stojí v centru obce na návsi. Architektonické řešení je ve všech ohledech vyvážené a střídmé. „Hospodu i sál jsme uspořádali pomocí příčné chodby do kříže, chodba umožňuje propojit sál a hospodu v jeden celek. Jak se ukazuje, dobře to funguje. To zřejmě zarezonovalo i v soutěži,“ říká jeden z autorů projektu, architekt Jakub Straka. Interiér má přátelskou a vstřícnou atmosféru. I přes omezený rozpočet se podařilo dosáhnout maximálního účinku. Obec Máslovice tak získala důležitý prostor, v němž se lidé mohou sdružovat i odpočívat.

Nezastupitelná role starostky

Titul Finalisty České ceny za architekturu (ČCA) a Cenu Ministerstva pro místní rozvoj za prosazování kvalitní architektury prostřednictvím architektonických soutěží si ze soutěže ČCA 2019 odnesla právě rekonstrukce hospody a dostavba přilehlého sálu v Máslovicích. Cenu přebírala starostka Vladimíra Sýkorová. Architekti ocenili její roli: „Byli bychom rádi, aby se víc obcí rozhodovalo podobně a stalo se to normou,“ řekl jeden z nich.

Starostka obce říká, že musí poděkovat především České komoře architektů za to, že pomohla zorganizovat architektonickou soutěž. Oceňuje autory projektu, architekty Vojtěcha Sosnu, Jakuba Straku a Jáchyma Svobodu, které označila za milé, schopné i skromné, a věří, že veřejnost o nich do budoucna ještě uslyší v tom nejlepším.

Hospoda v Máslovicích sloužila stejnému účelu i v minulosti, ale chátrající dům dlouho čekal na svou záchranu. „Od nápadu k jeho naplnění to trvalo 13 let a já jsem moc ráda, že ta hospoda tu stojí, a z mého pohledu je velmi krásná,“ říká starostka. V roce 2014 vypsala obec výběrové řízení na rekonstrukci původní hospody a současně i dostavbu společenského sálu pro konání společenských akcí a posílení společenského života. Projekt byl dokončen v roce 2018. „Moc mě potěšilo, když jsme se ve výběrové komisi, laici i odborníci, jednomyslně shodli na vítězném návrhu,“ vzpomíná Vladimíra Sýkorová. Samotná stavba svým jednoduchým pojetím vrací do Máslovic místo, kde se lidé rádi setkávají.

 

Autor: Zuzana Pacinová

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze