Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Místní rozvojNepřehlédněte

Jak vybrat dobrého ředitele

Image

Programový ředitel EDUinu Miroslav Hřebecký, pořadatel konference

 

Více jak polovině škol chybí dostatečné pedagogického vedení

Má zřizovatel školy vizi rozvoje školy a dokáže ji zprostředkovat uchazečům? Chce obec ředitele školy jako pedagogického lídra nebo spíše provozního manažera? Prošel uchazeč dostatečnou přípravou a vzděláváním? Pokud mají zastupitelé jasno, pak je nutné správně zvolit konkurzní komisi (KK). Také na tento aspekt procesu výběru ředitele společně s diskusí o výše zmíněných otázkách se zaměřila konference pod názvem Jak vybrat dobrého ředitele. Uspořádala ji v polovině května v Nové radnici Magistrátu hl. m. Prahy společnost EDUin společně s Českou školskou inspekcí a Klubem zřizovatelů. Měsíčník PRO města a obce byl mediálním partnerem konference.

A jaké okolnosti ovlivňují výběr ředitele? Na to ve svém vystoupení odpovídal ústřední školský inspektor Tomáš Zatloukal. Podle něho i dalších účastníků panelové diskuse, která byla součástí konference, panovala shoda v tom, že tři roky platná novela konkurzní vyhlášky, byť nikoliv ideální, se v praxi osvědčila lépe než předešlá vyhláška. Ta současná posílila odbornost při posuzování uchazečů, proměnila význam konkurzu s tím, že se nyní více hledá hlavně pedagogický lídr, zjednodušila administrativu. Novela vyhlášky začala platit v květnu 2019. Ve školních letech 2019/2020, 2020/2021 a v současném roce 2021/2022 zatím podle této podoby vyhlášky zřizovatelé zorganizovali skoro 1 700 konkurzů.

Konference hostila stovku zájemců o ředitelské téma

Podle Tomáše Zatloukala členové konkurzní komise určení ČŠI „přispěli při řízených rozhovorech k posouzení reálnosti zpracované vize rozvoje školy a způsobilosti uchazečů k vedení pedagogického sboru a personálního rozvoje školy“. Přítomni byli v přibližně 98 % konkurzních řízeních. „Při pohovoru akcentujeme pedagogický aspekt, uchazeč by měl znát kritéria kvalitní školy,“ uvedl.

Problémem výběru je ale malý zájem uchazečů o funkci ředitele, patrný zejména v malých obcích. V průměru je statisticky na 1 místo ředitele 1,3 % uchazeče, zatímco ve městech nad 100 tisíc obyvatel 2,4 %. Podle loňských konkurzů se nejhůře hledají zájemci o místo ředitele v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji.

Odborníci na školství se shodují na tom, že je potřeba učinit několik kroků, aby se do výběrových řízení na místa ředitelů v budoucnu hlásilo víc uchazečů. V prvé řadě je potřeba ředitelům rozvázat ruce, aby se mohli pedagogickému vedení věnovat. Právě na posílení pedagogického aspektu se chce soustředit ministr školství Roman Gazdík. „Pokud škola prosperuje, stojí za tím skvělý ředitel,“ říká. Ve svém rezortu chce tudíž řešit téma vzdělávání ředitelů.

Dalším omezením při výběru dobrého ředitele školy je absence přípravy budoucích vhodných uchazečů. Na tento aspekt se chce ústřední školský inspektor do budoucna zaměřit, stejně jako na kritéria hodnocení práce ředitelů. „Chystáme s Asociací krajů kritéria hodnocení ředitelů, hlavně jak pracují s nadanými a nejslabšími žáky,“ uvedl Tomáš Zatloukal. Podle zjištění ČŠI by totiž zhruba polovině škol prospělo zlepšení stylu pedagogického vedení školy, v případě ZŠ a SŠ je to shodně 54 %. S tím souvisí skutečnost, že přibližně čtvrtina ředitelů nevěnuje podpoře učitelů adekvátní pozornost, v případě ZŠ je to třetina.

Na konferenci programový ředitel EDUinu Miroslav Hřebecký prezentoval desatero úspěšného konkurzu na ředitele školy. Vlastně shrnul témata, která z různých aspektů rozebírali další řečníci, ředitel SSZŠ Litvínov a lektor Akademie Libchavy Pavel Škramlík, který představil Průvodce výběrem ředitele školy či radní Kraje Vysočina Jan Břížďala prezentující aplikaci SchoolVote jako prostředek pro transparentní výběr členů konkurzní komise. V ostrém režimu má být nasazena v příštím roce pro konkurzní řízení a na další hlasování a pro volby členů školských rad v roce 2024.

Svým vystoupením zaujal Ústřední školský inspektor Tomáš Zatloukal (vlevo) i další řečníci

Desatero společnosti EDUin uvádíme ve zkrácené podobě s komentáři.

1. Mandát ředitele dojednejte předem

Každý ředitel by měl mít jasně deklarovaný mandát, jeho délku a podmínky je vhodné určit na jeho začátku. Konkurz by tak neměl být pro stávajícího ředitele překvapením. „Není to dobrý signál pro školu i ředitele, když se ředitel školy nejprve odvolá a pak se vyhlásí konkurz,“ upozornil náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládež MŠMT Jan Mareš.
Zajistěte hladké předání školy
Určete osobu, která bude v případě potřeby pověřena vedením školy na překlenovací dobu.

3. Komunikujte o změně s okolím

Změna ředitele je veřejné politikum, které je třeba komunikovat. K hladkému provedení bude nutná určitá PR kampaň před konkurzem i po něm. Citlivou součástí dění jsou samozřejmě rodiče. Deklarujte otevřenost konkurzu a lákejte co nejvíce zájemců. Dlouhodobě není o funkce ředitelů zájem, navíc se uchazeči obávají, že je vítěz určený předem. Jasně proto deklarujte, že nikdo není předem určený favorit. Vhodný inzerát by měl odpovědět na otázku, koho hledáte. Šiřte pak informace různými kanály, na úřední desce, webu a FB obce, na personálních serverech, požádejte o sdílení veřejnost.

4. Mějte jasnou vizi

Zřizovatel by měl vědět, kam chce školství směrovat. Zadání uchazečům by mělo vycházet právě ze strategie či vize. „Často nemá zřizovatel vizi, přitom jeho objednávku by měl uchazeč vědět předem,“ říká Miroslav Hřebecký.

5. Připravte dobré zadání konkurzu

Všichni uchazeči by měli obdržet potřebné informace. K přípravě na konkurz se jim mohou hodit: výroční zpráva, ŠVP, rozpočet a výkonné ukazatele, demografické studie obce aj. „Všichni uchazeči by měli dostat balík informací. Každý by měl mít možnost hovořit se starostu,“ říká Miroslav Hřebecký.

Na prvním zasedání komise si vyjasněte zadání pro kandidáta. Zda hledáme lídra, který má pedagogickou vizi a je schopen o ní přesvědčit okolí a posunout školu dopředu. Většina ostatní agendy je delegovatelná.

Pečlivě zvažte, zda škole prospěje kandidát zevnitř školy. Zejména sbor většinou nechce riskovat, že přijde někdo neznámý.

6. Důkladně si prověřte uchazeče

Omezte rozsah požadované koncepce rozvoje školy maximálně na 2–3 strany. Stručnost nutí pisatele k jasnému definování priorit. Využijte reference, v personální práci je to stále důležitý nástroj. Vyzvěte uchazeče již ve vyhlášení, aby pracovní reference předložili.

Přizvěte do komise personalistu a psychologa. „Profesionálové z oboru umí předvídat chování, pozorovat a klást otázky, které uchazeče mohou dostat z komfortní zóny,“ uvedla personální psycholožka a koučka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Pavla Horáková.

Ministr školství má za sebou jako krajský radní 137 konkurzů

Proveďte analýzu digitální stopy. Na internetu je dostatek informací, které vedle dodaného životopisu mohou dokreslit obraz uchazeče. Analýzu je vhodné poskytnout všem členům komise.

Právě téma digitální stopy rozvedl Miroslav Hřebecký ve svém příspěvku pod názvem Analýza digitální stopy: užitečný prostředek pro validaci uchazečů. V něm radí, jak prověřit uchazeče z veřejných zdrojů. Jako první krok je pověřit úkolem vybranou osobu nebo skupinu. Výsledky by pak měli obdržet všichni členové komise v dostatečném předstihu před pohovory. U uchazeče je vhodné zaměřit se i na jeho angažovanost v neformálním vzdělávání. Podle Hřebeckého dlouhodobě aktivní učitelé a ředitelé častěji prokazují měkké dovednosti, svou autoritu i upřímný zájem o děti. Je proto dobré zjistit členství uchazeče v asociacích a spolcích, veřejnou angažovanost, včetně jeho politické aktivity, publikační činnost, volný čas, zájmy, ale i vše neobvyklé.

Je také vhodné podívat se na databázi podnikatelských subjektů, centrální evidenci exekucí www.ceecr.cz či katastr nemovitostí. Při obhlídce sociálních sítí, především Facebooku, zjistěte v jakých komunitách se dotyčný pohybuje, jak se vyjadřuje, jaké názory zastává a jak pracuje s emocemi. A také foto napoví.

7. Zasaďte se o hladký průběh konkurzu

Konkurz je třeba dobře projektově odřídit. Tedy stanovit harmonogram, vhodně vybrat tajemníka komise, připravit mu vzory dokumentů.

Kvalitního ředitele vybere kvalitní komise, dejte si proto s jejím složením práci. Dojednejte si v rozhodovacím orgánu, který bude ředitele jmenovat, maximální podporu komise. Určitě pak do komise přizvěte personálního psychologa.

Činnost komise má jasný řád daný legislativou i metodickým pokynem. Zvažte závazek mlčenlivosti jejích členů.

V odůvodněných případech se nebojte konkurz opakovat. „Pokud si takové rozhodnutí čpoliticky zdůvodníte,“ dodává Hřebecký.

8. Začněte svou spolupráci dohodou

Po vyhlášení výsledku s vítězem proberte veškeré aspekty jeho funkce. Teprve pak přistupte k jeho jmenování. Nastavte si hned na začátku mechanismus vzájemného fungování a sdílení informací, včetně frekvence schůzek se zřizovatelem. „Je nutné se vedle pravidelných schůzek domluvit i na krizové komunikaci,“ upozorňuje Hřebecký.

9. Nového ředitele podpořte

Maximálně se snažte novému řediteli usnadnit nástup do funkce. O je vaše vizitka, vy jste ho vybrali.

10. Důvěřujte mu a nechte ho pracovat

Je potřeba respektovat stávající legislativní stav pedagogické autonomie. O tom, kdo a jak bude učit, rozhoduje ředitel v duchu platných norem. Měl by mít vaši důvěru. „On ručí za svou práci,“ dodává Miroslav Hřebecký.

Milan Mostýn

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
513
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze