Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Město pro byznysMístní rozvoj

Podnikání se nejlépe daří ve Valašském Meziříčí

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí i přístup veřejné správy

Valašské Meziříčí se prosadilo v letošním ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Další stupně vítězů v rámci Zlínského kraje obsadily Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé České republiky každoročně 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.

Kvalitní web z pohledu podnikatele

 Více než dvacetitisícové město na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy se může v rámci všech měst s rozšířenou působností ve Zlínském kraji pochlubil nejlepšími webovými stránkami z pohledu podnikatele, který na nich najde v přehledné podobě vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou a řadu dalších užitečných informací a odkazů. Ve městě myslí na elektromobilitu, alespoň o tom svědčí v regionu nejvyšší počet dobíjecích stanic v přepočtu na 100 firem. Radnice vynakládá dostatek finančních prostředků zejména do oblasti bydlení, veřejné dopravy a sportu. Podnikatele jistě potěší v rámci Zlínského kraje relativní dostatek volných pracovních sil. Potenciálem rozvoje podnikání i do budoucna je nízký index stáří, tedy poměr osob starších 65 let ku osobám mladším 15 let. Počet obyvatel ve Valašském Meziříčí nadto při srovnání s ostatními městy nadprůměrně stoupá.

„Jsem starostou Valašského Meziříčí desátým rokem a je to poprvé, co jsme získali toto prestižní ocenění, takže si ho moc vážím. Je to výsledek dlouhodobé práce nejenom radnice, ale určitě i podnikatelů a občanů našeho města, kteří často chodí s podněty, které zapracováváme. Zmínil bych nárůst počtu obyvatel. Naše město se velmi dobře vypořádalo s ukrajinskými uprchlíky. Našli jsme pro ně ubytování a co je důležité, naši podnikatelé pro ně našli práci,“ říká starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

V Rožnově podnikatelů přibývá

Stříbrný Rožnov pod Radhoštěm zaznamenává nadprůměrný meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů. V rámci Zlínského kraje je zde nadprůměrný rovněž počet dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel. Radnice se může pochlubit vysokou likviditou a také v rámci regionu nadprůměrnými výdaji věnovanými do oblasti kultury a vzdělávání. Podnikatele může potěšit nízký koeficient daně z nemovitosti. Třetí Vsetín se blýskl v testu elektronické komunikace. Ten prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje, jak kvalitně a jak rychle odpovídají živnostenské úřady na dotazy podnikatelů. Ve Vsetíně se rovněž nachází velké množství firem s více než 250 zaměstnanci, měřeno k celkovému počtu ekonomických subjektů. Radnice se může pochlubit v rámci kraje vůbec nejnižšími náklady na dluhovou službu.

„Každoroční vyhlašování regionálních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys již tradičně patří do programu krajských setkání představitelů Svazu měst a obcí ČR se zástupci místních samospráv. Těší nás jejich zájem, se kterým prezentují svoje města jako moderní místa s širokou nabídkou podnikatelských aktivit. Pro ně samé je důležité i srovnání a srovnávání s podobně velkými sídly a sdílení dobré, ale i špatné praxe. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových vizí a pokroku, který dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již sedmnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

David Pavlát


Celkové pořadí – Město pro byznys 2023

1. Valašské Meziříčí
2. Rožnov pod Radhoštěm
3.  Vsetín
4. Holešov
5. Uherské Hradiště
6. Zlín
7. Vizovice
8. Valašské Klobouky
9. Kroměříž
10. Bystřice pod Hostýnem
11. Uherský Brod
12. Otrokovice
13. Luhačovice


Město pro byznys 2023 –  Základní informace o výzkumu

Město pro byznys je srovnávací výzkum, který již sedmnáctým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí ve všech obcích s rozšířenou působností v ČR a městských částech Hlavního města Prahy. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom. Data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank.

Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání a poskytnout zpětnou vazbu radnicím.

Metodika hodnocení

Město pro byznys je nejrozsáhlejším výzkumem municipalit v ČR. Srovnává mezi sebou 205 obcí a 22 městských částí Hlavního města Prahy, k čemuž využívá největšího počtu kritérií. Výzkum získává necelých 15 tisíc dat z nezávislých zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, CRIF – Czech Credit Bureau, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Další data se získávají vlastními „mystery testováními“ a vlastními šetřeními.

Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 29 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí:

Podnikatelské prostředí – 16 kritérií

Přístup veřejné správy – 13 kritérií

1) PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ – 16 kritérií (40 % hodnocení)
 • podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • podíl velkých firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s více než 250 zaměstnanci na 100 ekonomických subjektů); čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe
 • počet ekonomických subjektů na obyvatele
 • vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe
 • index stáří (poměr obyvatel ve věku do 15 let ku obyvatelům nad 65 let); čím mladší populace, tím lépe
 • vzdálenost k dálniční síti; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu
 • počet uchazečů o zaměstnání na obyvatele (čím více uchazečů, tím lépe)
 • počet uchazečů o zaměstnání na obyvatele ve věku 15 až 65 let (čím více uchazečů, tím lépe)
 • podíl nezaměstnaných na pracovní síle
 • průměrná měsíční mzda; údaj se vztahuje k okresu; čím nižší jsou platy, tím lépe je město hodnoceno
 • změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno
 • počet dokončených bytů na 1000 obyvatel
 • počet dokončených bytů ku změně počtu obyvatel
 • počet nabíječek na počet firem
 • počet dobíjecích stanic pro elektromobily
2) PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY – 13 kritérií (60 % hodnocení)
 • kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • výdaje na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu – objem vlastních výdajů je v rámci pořádníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • výdaje na vzdělávání
 • výdaje na bydlení
 • výdaje na sociální péči
 • výdaje na kulturu
 • výdaje na sport
 • likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy
 • podíl dotací na příjmech
 • podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu
 • úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny
 • počet podnikatelů na počet úředních hodin

Data dodala společnost CRIF – Czech Credit Bureau

Na snímku zleva: Jan Kučera, starosta Rožnova pod Radhoštěm, Robert Stržínek, starosta Valašského Meziříčí a Jiří Růžička, starosta Vsetína

Nejčtenější kategorie
Chytré město
445
Energetika
509
IT
374
Dotace a Finance
1374
Odpady
250

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze