Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Místní rozvoj

Práce na tvorbě nového strategického plánu úspěšně začaly

V Jablonci proběhla první jednání pracovních skupin, jejichž hlavním úkolem je aktivně spolupracovat na tvorbě obsahové náplně rozvojové strategie města do roku 2030. „Do činnosti pracovních skupin jsou zahrnuti zástupci z řad veřejného, podnikatelského či neziskového sektoru. Pohled na stávající i budoucí potřeby města tím získává komplexnější obrysy, a víc tak odpovídá skutečným požadavkům města a jeho občanů,“ říká Tomáš Patočka za zpracovatele strategického plánu.
Do konce dubna bude dokončena analytická část dokumentu, složená právě z těchto dílčích SWOT analýz pracovních skupin, socioekonomické analýzy města a souhrnné SWOT analýzy přehledně shrnující hlavní přednosti a slabiny Jablonce nad Nisou spolu s uvedením jeho klíčových rozvojových příležitostí i možných hrozeb. Do projektu je zapojena také široká veřejnost, a to prostřednictvím dotazníkového šetření, které probíhalo na přelomu ledna a února a zúčastnilo se ho více jak 400 osob. Občané města se budou moci do přípravy strategického plánu zapojit opět v květnu. Připravena je krátká anketa, v níž město  získat návrhy na konkrétní projektové záměry.
Zdroj: Město Jablonec nad Nisou

Nejčtenější kategorie
Chytré město
420
Energetika
465
IT
325
Dotace a Finance
1291
Odpady
237

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze