Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

AkceMístní rozvoj

Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 I.

Kostelní Lhota

Středočeský kraj, okres Nymburk, starosta Tomáš Drobný – 1. místo

Kostelní Lhota leží v rovinatém Polabí, nedaleko Poděbrad a žije zde 875 obyvatel. Obec hospodaří s rozpočtovými příjmy 26,2 mil. Kč, z toho daňové činí 17,8 mil. Kč (2021). Zpracovaný Generel zeleně se postupně realizuje a v roce 2016 získala obec zelenou stuhu a stříbrnou medaili v evropské soutěži Entente Florare Europe za příkladnou péči v oblasti životního prostředí, zeleně veřejných prostranství i tvorby a péče o přírodní prvky v krajině. V současné době probíhají v obci komplexní pozemkové úpravy. Součástí je projekt, který zahrnuje nejen úpravu vodních toků, ale i tvorbu tůní, mokřadu a výsadbu okolní zeleně. Na zpracovaný generel navazuje dokument Komplexní úprava veřejných prostranství v obci.

Kostelní Lhota

Nová výstavba postupuje víceméně plynule, což má pozitivní dopad i na sociální aspekty začlenění nových obyvatel mezi starousedlíky. Stavební dominantou obce je Kostel Nanebevzetí Panny Marie – jediná kulturní památka obce, která zároveň „dělá“ obci jméno. Kostel byl nedávno převeden z církve na obec a díky několika dotacím byla provedena generální oprava kostela. Sounáležitost občanů se projevila i veřejnou sbírkou na opravu věžních hodin, která pokračuje na obnovu varhan.

Provedla se také úprava prostranství a výsadba květinových záhonů. Postupně se vysazují stromové aleje a dlouhodobým cílem obce je uzavřít neúplný prstenec lesů kolem intravilánu a vytvořit tak celistvý zelený pás kolem obce.

Obecní úřad, škola i mateřinka je vybavena novými zdroji tepla – tepelnými čerpadly, která výrazně šetří náklady na elektřinu. Krom toho jsou všechny tři objekty vybaveny rekuperací tepla, stejně jako nová budova komunitního centra.

Třeštice

Kraj Vysočina, okres Jihlava, starosta Martin Kodys – 2. místo, Cena veřejnosti

Obec Třeštice patří k nejmenším obcím na Vysočině, leží osm kilometrů od Třeště, nedaleko hradu Rabštejn. Uprostřed návsi stojí roubená zvonice z roku 1863, která je dominantou vesnice. Počet obyvatel vrostl na 167 díky připravenosti devatenácti parcel, z nichž už 16 je obydleno.

Třeštice

Příjmy obecního rozpočtu byly v roce 2021 ve výši 10,2 mil. Kč, z toho daňové příjmy 2,9 mil. Kč. Pospolitost života obce podporuje zejména činnost dobrovolných hasičů (letos 135. výročí), kde je aktivně zapojena třetina obyvatel obce (34 dospělých a 20 dětí).

Příkladný je systém odpadového hospodářství a začíná výstavba splaškové kanalizace a ČOV. V soutěži Vesnice roku již obec získala oranžovou a modrou stuhu, oceněna byla i v mezinárodní soutěži Evropského regionu Dunaj Vltava 2020.

Poniklá

Liberecký kraj, okres Semily, starosta Tomáš Hájek – 3. místo

Poniklá je horská obec, která se nachází v podhůří Krkonoš, nejbližším centrem je Jilemnice. Žije zde 1111 obyvatel. Celkové příjmy dosáhly v loňském roce 35,3 mil. Kč, z toho daňové příjmy 18,3 mil. Kč.

Poniklá

Poniklá byla vždy českojazyčnou obcí, proto zde nedošlo k významné obměně obyvatelstva. Z řady společenských akcí uvádíme Tuláčkovy slavnosti, které pořádá Kabinet kerkonošské slovesnosti a každoročně je věnuje vždy konkrétní historické osobnosti z dějin Poniklé. Poniklá je také posledním místem na světě, kde se dodnes provozuje řemeslo výroby skleněných vánočních ozdob, což je zapsáno i na seznamu UNESCO!

Obec se za pomoci veřejnosti podílí na údržbě unikátního systému vodních struh protínající naši ves („Benátky Krkonoš“). Většina současných dotací jde na řešení místních komunikací.

Foto a zdroj: Deník Veřejné Správy

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
514
IT
381
Dotace a Finance
1388
Odpady
251

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze