Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Místní rozvoj

Zastupitelé schválili novou strategii rozvoje města

Zlín má novou rozvojovou strategii. Dokument s názvem „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030 s výhledovým horizontem do roku 2035“ schválilo Zastupitelstvo města Zlína. Nahradí dosavadní strategii ZLÍN 2020, které skončila platnost.

Strategie staví na hlavních hodnotách města Zlína, kterými jsou rodina a kvalita života ve městě. Ty se opírají mimo jiné o prostorovou koncepci Zlína jako zahradního města s vysokým podílem zelených ploch, dostupnost atraktivního území vhodného k rekreaci, nízkou úroveň kriminality, nabídku širokého spektra infrastruktury občanské vybavenosti, rostoucí nabídku pracovních příležitostí nebo v neposlední řadě o existenci univerzity, coby silného aktéra rozvoje území. Přidanou hodnotou je také skutečnost, že životní prostředí ve Zlíně nenese zátěž průmyslového znečištění z minulosti.

Zlín, je ve strategickém dokumentu definován jako město nekonečných možností s tím, že v roce 2035 bude mít 100 000 obyvatel. Na vizi navazuje hlavní (tzv. globální) cíl, kterým je zvýšit počet obyvatel a za tímto účelem vytvářet město přívětivé rodině a obyvatelům všech generací, město s kvalitním životním prostředím a dostupným bydlením, kde se lidé cítí bezpečně a mají možnost využít kvalitní služby a to včetně nabídky vzdělávání a volnočasových aktivit pro osobní růst a naplňování životních hodnot.

Důležitým krokem k naplnění vize bude pořízení propracované rozvojové urbanistické koncepce, která naváže na unikátní urbanisticko-architektonické ztvárnění Zlína, pocházejícího z baťovské éry. Mezi strategické cíle patří také podpora kvalitního vzdělávání ve městě, které bude vycházet z principů Baťova školství s akcentací na trendy 21. století.

Zdroj: Město Zlín

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1390
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze