MMR vytváří přehled ubytovacích kapacit ve vlastnictví obcí

Publikováno: 9. 5. 2022Cca 2.6 min četbyKategorie: Chytré město
SDÍLET

Ministerstvo pro místní rozvoj se v těchto dnech obrací na obce, včetně relevantních městských částí, s žádostí o zapojení do realizace dotazníkového šetření zaměřeného na mapování bytového fondu ve vlastnictví obcí.

Současná situace, kdy Česká republika poskytuje útočiště značnému počtu válečných uprchlíků před Putinovskou agresí, je nutné těmto lidem zajistit dočasné nouzové ubytování. Potřebu ubytování však musíme vnímat v širších souvislostech, tedy jako dílčí část problematiky bydlení v ČR. Proto byty, které nyní vznikají v rámci našeho dotačního programu jsou byty pro potřeby České republiky. Po odchodu uprchlíků zůstanou obcím a městům pro jejich občany,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Ministerstvo pro místní rozvoj se nyní snaží získat aktuální informace ohledně bytového fondu jak z důvodu řešení pomoci uprchlíkům, tak pro řešení dlouhodobých problémů dostupnosti bydlení, se kterými se naše společnost potýká.

Prostřednictvím probíhajícího šetření MMR konkrétně shromažďuje potřebné informace o celkovém bytovém fondu v obcích a jeho potenciálu, kapacitách obcí při prevenci ztráty bydlení a vzniku škod a o možnostech širší spolupráce při zajišťování bydlení.

Tyto okruhy informací jsou důležité nejen z důvodu potřeby zajištění nouzového ubytování uprchlíků, ale také z důvodu nastavení vhodných podpůrných programů a dalších opatření, která se zaměřují na podporu rozvoje bydlení v obcích. Získané výsledky tak budou využity jako informační zdroj pro plnění strategických priorit Vlády ČR ke zvládání dopadů migrační krize související s invazí Ruské federace na Ukrajinu, jednak pro plnění střednědobých a dlouhodobých vládních strategií v oblasti bydlení.

„Chtěl bych proto požádat představitele obcí, aby se do šetření zapojili a přispěli tak k vhodnému nastavení podpory rozvoje bytového fondu ve vlastnictví obcí v nejbližších letech, jako i k řešení stávající krizové situace. Využitelnost výsledků bude totiž přímo úměrná množství obcí, které se do šetření zapojí,“ dodává Ivan Bartoš.

Foto: LibreShot
Zdroj: MMR
Web odkaz: www.mmr.cz

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější