Na krajské dotace v programu Venkovské služby 2021 dosáhnou všichni žadatelé

Publikováno: 4. 6. 2021Cca 2.1 min četbyKategorie: Kraj Vysočina, Kraje
SDÍLET

Dotaci až padesát tisíc na vybranou obecní službu letos od Kraje Vysočina získá všech 157 obcí, které podaly žádost o dotaci. „O krajskou podporu mohly požádat obce do 500 obyvatel. Zatímco v minulých letech bylo možné z programu získat peníze pouze na podporu venkovských prodejen, nyní jsme záběr podporovaných služeb rozšířili. Obce mohly požádat o příspěvek například i na pobočky pošt a pošt Partner, knihovny, služby turistického ruchu nebo zdravotní péče. Některé požádaly i o kombinaci podpory různých služeb,“ upřesnila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová. Kraj Vysočina letos v rámci dotačního titulu Venkovské služby 2021 rozdělí více než 6,8 miliónu korun.
Největší zájem mezi obcemi byl o krajské dotace na provozování venkovských prodejen – pojízdných i kamenných a dále o podporu služeb pošty. Na podporu venkovských služeb letos vyčlenil Kraj Vysočina zatím nejvyšší částku – 7 miliónů korun. Dotace Kraje Vysočina opakovaně pomáhá udržet místní prodejnu například v Lesné, Kamenici nebo Vepříkově.
Obce mohou letos, stejně jako v minulosti, žádat také o podporu z velice oblíbeného programu Obnova Venkova Vysočiny, kde je letos připraveno až 70 miliónů korun. „Žadatelé mají garantovánu částku 100 tisíc korun a mezi nejčastěji realizované projekty patří rekonstrukce veřejného osvětlení, opravy veřejných budov nebo místních komunikací, nákup drobné komunální techniky a další. Program Obnovy venkova Vysočiny patří mezi obcemi k nejoblíbenějším dotačním titulům. V letošním roce už o podporu požádalo 297 obcí, které si mezi sebou rozdělily 29,6 miliónu korun,“ informovala Hana Hajnová. Žádosti o dotace v rámci tohoto programu je možné kraji adresovat až do 25. června. Více informací na www.fondvysociny.cz.
Zdroj: Kraj Vysočina

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější