Národní plán obnovy přispěje k zotavení ekonomiky

Publikováno: 24. 6. 2021Cca 1.7 min četbyKategorie: Soutěže
SDÍLET

V květnu předložila Česká republika Evropské komisi svůj Národní plán obnovy, prostřednictvím kterého bude umožněno čerpání prostředků z nově vzniklého Nástroje pro oživení a odolnost, který byl zřízen jako pomoc členským státům v reakci na pandemii Covid-19. Hlavním úkolem Nástroje je pomoci členským státům zotavit své ekonomiky a vyvést je z krize způsobené pandemií.
Prostřednictvím Národního plánu obnovy požádala Česká republika o finanční příspěvek ve výši 172 mld. Kč ve formě grantů a o 20 mld. Kč ve formě půjček. Postupné vyplácení finančního příspěvku, které bude probíhat do roku 2026, bude zahájeno po schválení Plánu na evropské úrovni. Předpokládá se, že ke schválení by mohlo dojít ze strany Evropské unie v průběhu letních měsíců, a první finanční příspěvky z Nástroje pro oživení a odolnost by tak mohla Česká republika obdržet již tento rok na podzim.
Nutno dodat, že samotné schválení je závislé na celkovém hodnocení Národního plánu obnovy Evropskou komisí, která bude hodnotit nejen Plán jako celek, ale také naplnění jednotlivých požadavků stanovených ve společném nařízení Evropského parlamentu a Rady z února tohoto roku. Pro zařazení aktivit byla důležitá míra jejich rozpracovanosti, neboť je požadováno, aby stanovená alokace byla vyčerpána do konce roku 2022 ze 70 %, do konce roku 2023 pak zcela.
Více informací zde.
Zdroj: Deník veřejné správy

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější