Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  Nepřehlédněte

  Ohlédnutí a letošní plány Sdružení tajemníků

  Image

  Jan Holický předseda Sdružení tajemníki městských a obecních úřadi

  Klíčovými akcemi v roce 2023 budou celostátní odborné semináře

  Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů (STMOÚ ČR) je dobrovolnou profesní asociací vedoucích úřadů měst a obcí v ČR, jehož hlavní činností je podpora činnosti tajemnic a tajemníků a jejich úřadů. Počet členů se v době covidu zvýšil o cca 10 % až na současných V krajích se v loňském roce uskutečnilo 26 vzdělávacích akcí, celostátní odborné semináře v roce 2022 proběhly v Praze a v Brně.

  Jarní celostátní seminář v praze

  Jednou ze dvou největších akcí v roce 2022 byla členská schůze a jarní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR, které se uskutečnily až 24. května v Praze pod záštitou pražského primátora Zdeňka Hřiba a s finanční podporou hl. m. Prahy. Seminář se zabýval problematikou nových zákonů a předpisů v oblasti samosprávy i přenesené působnosti státní správy, metodickou přípravou zářijových komunálních voleb a ustavujících zasedání nových zastupitelstev. Dále pak otázkami vzdělávání zaměstnanců útvarů sociálně právní ochrany dětí a financování výkonu této agendy. Významná část akce byla ve spolupráci s MV ČR věnována proklientskému přístupu úředníků.

  Podzimní celostátní schůzi hostilo brno

  Pomyslným vyvrcholením vzdělávacích akcí loňského roku se stala XLIII. členská schůze a řjnový celostátní odborný seminář STMOÚ ČR v Brně. Nad konferencí převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a primátorka Brna Markéta Vaňková, jejichž úřady poskytly i finanční a organizační pomoc. Obsahem bylo posilování odolnosti a stability výkonu veřejné správy v době souběhu mnoha krizových aspektů. Jednalo se i o klimatických změnách a motivaci a udržení úředníků při klesajících reálných platech.

  Legislativní činnost

  STMOÚ ČR se dlouhodobě podílí prostřednictvím SMO ČR a Unie zaměstnavatelských svazů na připomínkování a v některých případech ve spolupráci především s MV ČR na tvorbě připravované legislativy.

  Sdružení tajemníků se zabývá problematikou pracovního práva a platových poměrů zaměstnanců úřadů. Státem nastavené platové tarify, které jsou někdy pod úrovní zaručené či dokonce minimální mzdy, mohou ohrožovat kvalitní výkon veřejné správy. Zástupci STMOÚ ČR podali proto již dříve podnět ke změně zařazení úředníků některých typů agend na obecních úřadech, které dosud v katalogu scházely pečující osoba v dětské skupině, výkon veřejného opatrovnictví, výkon silničního správního úřadu či energetických manažerů. A upřesnily se příklady práce související se zajišťováním matriční či přestupkové agendy a v povolání justiční pracovník. Některá povolání se ale zatím do katalogu prací prosadit nepodařilo.

  Oživení mezinárodní spolupráce

  Po dvouleté pandemické odmlce se podařilo obnovit společné aktivity se slovenskou Asociací přednostů úřadů místních samospráv SR. Vzájemně došlo k výměně zkušeností s řízením měst a obcí z doby pandemie, včetně tématu home office a péče o uprchlíky před ruskou agresí.

  Obnovily se osobní kontakty s Asociací výkonných ředitelů měst a obcí v Lotyšsku, se kterou se připravují další výměny zkušeností. Zástupci tajemníků a Hasičského záchranného sboru ČR se svými zkušenostmi vystoupili na významné odborné konferenci k bezpečnostní situaci a krizovému řízení v této pobaltské zemi.

  Zástupci sdružení se rovněž zapojili do aktivit světové asociace International City/County Management Association (ICMA) a její evropské pobočky ICMA Europe, se kterou pomohli uspořádat summit s podtitulem Cesta k úspěšným odolným komunitám.

  Vzdělávací akce v roce 2023

  Nejdůležitějšími událostmi pro tajemníky měst a obcí budou opět jako v každém roce celostátní odborné semináře. Na jaře proběhne ve dnech 23. až 25. dubna v Olomouci, v říjnu pak na Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem.

  Sdružení tradičně podporuje či přímo spolupořádá i konference¨dalších subjektů jako Mezinárodní konferenci obecních policií v březnu v Olomouci, Informační systémy ve státní správě a samosprávě (ISSS) v květnu v Hradci Králové či Personalistiku, právo a vzdělávání v září v Brně. Dílčí vzdělávací akce pak pro své členy pořádají jednotlivé krajské sekce.

  www.tajemnici.cz

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  397
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1181
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze