Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Nepřehlédněte

Projekt CIPE a dialog

Příklady dobré praxe místních akčních skupin v regionech

Konkrétním příkladem spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem je mezinárodní projekt CIPE. Ač oslovení „CIPE” pro nás Čechy může evokovat označení trouby po ostravacku, sama ostravština podobně jako život a robota obyvatel je tvrdá (píše se CYPE). V mezinárodní zkratkové řeči však CIPE znamená zkratku pro Centrum pro mezinárodní soukromé podnikání (Center for International Private Enterprise), které je příjemcem amerických grantů pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru.  Národní síť MAS ČR přišla s pilotním projektem, jehož cílem je šíření otevřeného dialogu mezi obcemi na venkově a podnikateli v České republice. Do projektu byly vybrány 3 místní akční skupiny, které zastupují severní a jižní Čechy a Moravu:

Diskuse v Krkonoších

Každá z MAS otevírá dialog na svém území jiným způsobem. Vychází přitom z analýzy a zkušeností ze svého území a pod vedením facilitátora řeší potřeby a témata, která vyvstala ze společných setkání veřejného a soukromého sektoru. V polovině září se v Krkonoších konalo setkání nazvané Na kafe s výrobci, řemeslníky, podnikateli a veřejnou správou. Navazovalo na setkání v obci Lánov, kde MAS Krkonoše facilitovala jednání starostky Elišky Rojtové s místními podnikateli a na setkání s veřejností v rámci představení Analýzy centra Lánov.

Krkonoše s turisticky nejvíce navštěvovaným vrcholem Sněžkou čelí náporu turistů a s tím se pojí i reklamní smog v obcích v podhůří. Aby podnikatelé byli připraveni na možnou dotační podporu z kraje pro rok 2023, připravila si MAS ve spolupráci s Královéhradeckým krajem prezentaci krajských dotací. Kraj letos vyhlásil nový dotační program Na podporu lokální produkce a podporuje malé a střední podnikatele prostřednictvím kreativních voucherů. K setkání s podnikateli se přizvala i Krajská hospodářská komora KHK. Akci moderoval architekt Josef Smutný z Ilex design, předseda Rady architektů v Liberci a učitel urbanismu a územního plánování na Fakultě architektury ČVUT. Diskuze s odborníkem se zaměřila na způsoby, jak mohou obce omezit reklamní smog a dobrou praxi v jednotné vizuální identitě značení.

Setkání podnikavců na Slovácku

Na druhém konci republiky v Kyjovském Slovácku proběhlo setkání „podnikavců“ z iniciativy Podnikni to se zástupkyní města Kyjova radní Hanou Bednaříkovou pod vedením MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Komunita podnikavců je již rozšířena po celé republice a nabízí kurzy, které se rozšířily z brněnské Mendelovy univerzity do velké části univerzit jako je ČVUT, MUNI, CUNI či VUT. Zájemci pod vedením lektora podnikatele v kurzech odhalí, zdali jejich podnikatelský plán má potenciál, než do něj investují stovky hodin a mnoho peněz. Setkání veřejného sektoru se soukromým mělo formu volné diskuze. Ředitelka Kyjovského Slovácka v pohybu Hanka Horňáková představila výsledky setkání podnikatelů v cestovním ruchu a debatovalo se i nad záměrem města Kyjova zřídit Centrum technologického a inovačního vzdělávání. Společně se dohodlo další setkání ke komunitnímu plánování.

Akce jihočeském Pomalší

V jižních Čechách v Pomalší se společně sešli v objektu Bělidla podnikatelé s organizacemi na podporu podnikání, jako je CzechInvest, Jihočeský vědeckotechnologický park, Hospodářská komora a MAS Pomalší. Účastníkům se představily příklady dobré praxe od Jihočeského vědeckotechnologického centra a od CzechInvestu, které byly inspirací pro veřejnou správu. Následovala práce ve skupinkách. Diskutovalo se o využití Bělidla a nápadů bylo požehnaně. Od malých dílen přes možnosti krátkodobého ubytování, komunitního prostoru pro dětskou skupinu, dětské centrum, zázemí pro rodiny s dětmi či rehabilitační centrum až po zázemí pro nedaleké sportoviště, podnikatelský HUB nebo sdílené pracoviště.

Petra Hartmanová
MAS Krkonoše

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1391
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze

Další článek
Cena Red Dot patří mmcité
Image