Nové výzvy na školy a nájemní bydlení

Publikováno: 19. 3. 2021Cca 2.2 min četbyKategorie: Dotace, Obory, Školství
SDÍLET

Sdružení místních samospráv ČR vydalo prohlášení k novým výzvám ministerstva financí, které přichází s novými výzvami na školy a nájemní bydlení. O finanční prostředky mohou žádat obce do 3 000 obyvatel.
Z důvodu náhlé – a nutno říci, že dosti překvapivé – změny rozhodnutí ministerstva dochází k důležité úpravě, kdy namísto původně plánovaného programu č. 29823 jsou obě sledované výzvy ještě pro letošní rok vyhlášeny v rámci programu „29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR“, jenž nabízí štědřejší míru spolufinancování z národních zdrojů. Popisovaná změna přišla skutečně na poslední chvíli a zejména obce, které se snažily získat informace s předstihem, bez přehánění zaskočila. Jakkoli vyšší míru spolufinancování vítáme, ocenili bychom do budoucna i větší předvídatelnost.
Pokud jde o obsah výzev, tematicky jsou zaměřené na podporu rozvoje nájemního bydlení v působnosti obcí (prostřednictvím oprav, modernizace, výstavby, nebo budoucího výkupu bytových objektů či bytů) a na podporu obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí (tj. odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavba chybějících kapacit či nahrazujících stávající kapacity základních a mateřských škol).
O finanční prostředky mohou žádat obce do 3 000 obyvatel. Dotace je poskytována do 90 % z celkových nákladů akce, maximálně však 20 mil. Kč v případě dotace na školy, a 10 mil. Kč v případě dotace na nájemní bydlení. Příjem žádostí je stanoven od 15. 3. 2021 do 18. 4. 2021.
Při plánování svého projektového záměru se tedy prosím řiďte těmito informacemi.
Více informací můžete také najít na webu Ministerstva financí ČR.
V případě dotazů či zájmu o administraci dotace můžete kontaktovat tým našich specialistů na adrese dotace@smscr.cz.
Zdroj: www.smscr.cz

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější