Nový web pro žádosti o podporu v dopravě

Publikováno: 3. 8. 2022Cca 1.5 min četbyKategorie: Doprava/infrastruktura, Dotace, Obory
SDÍLET

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) již řadu let poskytuje příspěvky na financování akcí zaměřených na odstraňování bariér ve veřejném prostoru městům a obcím, jejich svazkům, krajům, ale i dalším subjektům. Pro usnadnění podání žádosti nyní SFDI spouští nový web.

Odstranění bariér ve veřejném prostoru je hlavním cílem financování formou příspěvků z rozpočtu SFDI. Od roku 2000 do 2021 bylo na tyto účely poskytnuto přes 3 tisíce příspěvků jednotlivým subjektům v celkovém objemu téměř 13 mld. Kč, a to konkrétně na zvyšování bezpečnosti budováním bezbariérových chodníků více než 7,3 mld. Kč, přes 3,7 mld. Kč na cyklostezky a více jak 1,6 mld. Kč na mimoúrovňové křížení komunikací. Celkem bylo podpořeno 3 440 akcí. Jde o projekty jejichž předmětem byla výstavba bezbariérových chodníků a cyklostezek a souvisejících úprav, které mají za cíl zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy, například výstavba a rekonstrukce míst pro přecházení, přechodů pro chodce, světelných signalizačních zařízení, podchodů, lávek, autobusových zastávek a podobně.

Vzorovou žádost, průběh financování nebo rady, jak se vyhnout nejčastějším chybám v žádostech, naleznete na novém webu SFDI: www.ceskobezbarier.cz

Foto: SFDI
Zdroj: SMO ČR

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější