Obcím se antigenní testy proplácet nebudou

Publikováno: 7. 12. 2021Cca 1.7 min četbyKategorie: Obory, Zdravotnictví
SDÍLET

Dle vyjádření Ministerstva zdravotnictví nebudou územní samosprávné celky zařazeny mezi subjekty, které jsou oprávněné čerpat příspěvek na pořízení testů na onemocnění covid-19 určených pro použití laickou osobou.

Poskytování příspěvku z tzv. fondu prevence zdravotní pojišťovny je plně v rozhodovací kompetenci jejích samosprávných orgánů, nejedná se tedy o nárok pojištěnce na úhradu zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Rozsah oprávněných zaměstnavatelů odpovídá dřívější praxi vyplývající z usnesení vlády č. 191 ze dne 24. února 2021 navazující na dohodu vládních představitelů se zdravotními pojišťovnami.

Jedná se tedy především o společnosti podnikající v České republice a osoby samostatně výdělečně činné. Na základě později přijatého mimořádného opatření č. j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN byl okruh oprávněných osob rozšířen o tzv. nestátní neziskové organizace. O zařazení tzv. veřejných zaměstnavatelů včetně obcí bylo debatováno již v rámci jarního testování, přičemž převládl názor, že tyto do okruhu osob oprávněných žádat o příspěvek nepatří.

Dle Ministerstva zdravotnictví by docházelo k přelévání finančních prostředků z jednoho veřejného rozpočtu (zdravotní pojištění) do jiného veřejného rozpočtu (obce či kraje), a to za poměrně robustní administrativní náročnosti celého procesu.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější