Obnova zeleně a výsadba stromů

Publikováno: 29. 7. 2021Cca 1.7 min četbyKategorie: Dotace, Jihomoravský kraj, Kraje, Životní prostředí
SDÍLET

Na pomoc obcím a krajům zasaženým živelní pohromou (tornádo nebo downburst) 24. června 2021 je určena dotační výzva v objemu 100 mil. korun směřující na obnovu veřejné zeleně a doprovodných vodních ploch. Vyřízení dotace je rychlé, dotace ve výši až 15 mil. korun bude vyplácena zálohově.
Příjem žádostí: 16.7.2021 – 30.11.2022    Alokace: 100 000 000 Kč
Více informací zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=91
 
Druhá výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Dotace navazuje na úspěšnou výzvu NPŽP č. 9/2019, jejíž alokace byla pro velký zájem žadatelů dvakrát navyšována z původních 100 mil. na konečných 300 mil. korun.
Příjem žádostí: 2.8.2021 – 30.12.2023       Alokace: 200 000 000  Kč
Více informací zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94
 
Třetí výzva je zaměřena na podporu výsadby stromů prostřednictvím grantů erudovaným nestátním neziskovým organizacím a místním akčním skupinám. Cílem je podpořit co největší počet výsadeb stromů v terénu, paralelně s realizací projektů podpořených v rámci výzvy č. 4/2021, urychlení administrace a znásobení zdrojů financování prostřednictvím zapojení soukromých prostředků.
Příjem žádostí: 2.8.2021 – 30.12.2023        Alokace: 150 000 000  Kč
Více informací zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=95
Zdroj: Výsadba stromů.cz

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější