Oceňování věcných břemen

Publikováno: 15. 9. 2021Cca 2.3 min četbyKategorie: Aktuality z veřejné správy
SDÍLET

Svaz měst a obcí ČR obdržel na vědomí vyjádření Energetického regulačního úřadu k problematice věcných břemen, které bylo vydáno na vyžádání společnosti ČEZ na základě závěrů dosavadních jednání, která ve věci proběhla.

Ze stanoviska ERÚ vyplývá, že podle § 25 odst. 4 energetického zákona se výše náhrady za věcná břemena sjednává smluvně a při tomto smluvním sjednání náhrady nejsou podle výkladu ERÚ strany nikterak zákonem přímo omezeny při určení výše náhrady. To samozřejmě neznamená, že by míra smluvní volnosti stran byla bezbřehá, obdobně jako je tomu u orgánů obcí. Osoby jednající za určitou obchodní korporaci, typicky členové statutárního orgánu, jsou povinni jednat s tzv. péčí řádného hospodáře [viz § 51 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů], z čehož zároveň implicitně plyne nemožnost korporace jako takové jednat v rozporu s tímto principem.

V případě sjednávání vzniku věcných břemen a náhrady za ně lze nepochybně projev péče řádného hospodáře spatřovat v přiměřenosti výše stanovené náhrady, která by neměla významně překračovat náhradu stanovenou podle cenových předpisů (bonifikací smluvní náhrady oproti takto stanovené náhradě je ušetření nákladů za vedení vyvlastňovacího řízení a především časové hledisko – rychlost). To platí o to spíše pro subjekty, které vykonávají činnost veřejného zájmu a zároveň podnikají v odvětvích, v nichž se uplatňuje regulace cen, tj. subjekty, které při realizaci veřejného zájmu jsou vázány určitými pravidly ohledně promítání nákladů do cen svých služeb či produktů. V této souvislosti považujeme za důležité zmínit i transparentnost při stanovování těchto náhrad.

Zdroj: Svaz měst obcí ČR

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější