Odpady jako obecní problém

Publikováno: 28. 5. 2020Cca 1.4 min četbyKategorie: Obory, Odpady
SDÍLET

Sdružení komunálních služeb (SKS) zastupuje na 150 společností napříč republikou, patří k němu firmy obecní a městské. Zastupuje ho předseda Bohumil Rataj, který je i jednatelem Technických služeb Benešov. Právě sdružení a jeho členů se novela zákona o odpadech dotkne výrazně. Součástí návrhu je recyklační sleva pro města a obce, kterou vnímá jako motivační nástroj pro podporu třídění komunálních odpadů s výhledem nižší sazby za ukládání netříděného odpadu do skládky. Upozorňuje ale na problém: „Vzhledem k nastavení recyklačních slev je většina obcí schopna dosáhnout na ni v prvních letech, ale pak dochází k navyšování procentuální míry recyklace odpadů“. Podle něho, pokud obec nesplní daný recyklační cíl, přijde o celý bonus a na žádnou slevu nedosáhne. Nejvíce v plnění recyklačního cíle pomůže bioodpad. Ovšem proč mají obce zavádět sběr nádobami na bioodpad, aby dosáhly na slevy, když věc řeší komunitním kompostováním či kompostéry mezi občany? „Budeme zavádět nádoby pouze na popel a svozy, abychom eliminovali hmotnost a vylepšili si výsledek v recyklaci?“ ptá se Rataj.

 

Autor: Milan Mostýn

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější