Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Odpady

Chytrá recyklace Bezplatná informační linka 800 976 679

Po srpnové nejistotě, kdy některé sběrné dvory na základě nepřesných informací přestaly od 1. srpna dočasně přijímat stará elektrozařízení značky Samsung, se situace vrátila do původního stavu. Lidé mohou vysloužilé televizory a monitory společnosti Samsung nadále odevzdávat bez omezení tam, kam byli dosud zvyklí. Zpětný odběr elektrozařízení zůstává pro občany bez problémů a beze změn. Jejich svoz a recyklaci zajistí kolektivní systém REMA prostřednictvím projektu Chytrá recyklace.

Projekt Chytré recyklace odstartoval v půli července spuštěním bezplatné telefonní linky stejného jména. Lidé na ní získají informace o nejbližším a pro ně nejvhodnějším místě, kam je možné starý elektrospotřebič bezplatně odevzdat. Dozví se, jak ho nechat případně odvézt či jaké konkrétní služby lze pro tyto účely využít. Operátoři linky navedou volajícího do reálně nejbližších míst zpětného odběru vysloužilého elektra a nerozlišují mezi jednotlivými kolektivními systémy. Za vznikem kontaktní linky stojí snaha vytvořit pro koncové spotřebitele moderní a uživatelsky co nejjednodušší komunikační portál zpětného odběru v České republice. A také snaha nabídnout zprostředkování a podporu všech dostupných služeb včetně kontaktů prakticky na všechny potenciální partnery odebírající elektroodpad jako jsou e-shopy, řetězce, kamenné prodejny, výrobci, ale i samotné obecní i městské samosprávy.

Informační linku aktuálně využívají i zástupci městských a obecních samospráv s ohledem na situaci, kdy některé sběrné dvory na základě nepřesných informací ze strany společnosti Asekol přestaly dočasně přijímat stará elektrozařízení značky Samsung. Zpětný odběr výrobků Samsung nakonec po jednání na Ministerstvu životního prostředí zůstává pro občany ve sběrných dvorech bez problémů a beze změn nadále zajištěn. Svoz a následnou recyklaci veškerého elektrozařízení, které jakýkoliv kolektivní systém odmítne převzít, zajistí kolektivní systém REMA. Pověřený zástupce každé obce či provozovatel sběrného dvora může v případě zájmu o spolupráci a svoz kontaktovat bezplatný dispečink Chytrá recyklace na telefonním čísle 800 976 679, kde bude jeho požadavek zaevidován a předán ke zpracování. REMA následně zrealizuje svoz v rozsahu standardních podmínek do 10 pracovních dnů. Požadavky je možné zadávat od hmotnosti 150 kg výše. Provoz sběrných dvorů může tedy v tuto chvíli zůstat beze změny, neboť ty mohou nadále odebírat i výrobky značky Samsung.

REMA odváží z obcí nejen elektro značky Samsung, ale i veškerá elektrozařízení, která kterýkoli kolektivní systém odmítne převzít, a to i bez uzavřených smluv a bez ohledu na to, zda mu tato povinnost pro konkrétní výrobky jako kolektivnímu systému přísluší.

Chytrá recyklace

Kromě osvěty a informování veřejnosti a koncových spotřebitelů je cílem značky Chytrá recyklace i zdůraznit spolupráci s výrobci a dovozci elektrozařízení. Jsou to oni, kdo prostřednictvím recyklačních poplatků (které ovšem hradí koncoví uživatelé a spotřebitelé) financují nakládání s výrobkem poté, co doslouží. Cílem komunikace je rovněž poukázat na roli státu, respektive příslušných ministerstev, úřadů a zákonodárců. Úmyslem značky je také posílit pozici neziskovosti systémů a férového nakládání s vybranými prostředky, tj. prosazovat minimalizaci výše hrazených recyklačních poplatků. V uvedeném přístupu současně hraje významnou roli i spolupráce s obcemi a financování jejich činností v souvislosti se zpětným odběrem elektrozařízení. V dalších vývojových fázích se bude značka aktivně věnovat zvyšování povědomí o možnostech zpětného odběru výrobků a otázkám kolem ochrany životního prostředí obecně.

Nejčtenější kategorie
Chytré město
438
Energetika
496
IT
363
Dotace a Finance
1352
Odpady
246

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze