Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Odpady

Koronakrize a odpadové hospodářství

Tři názory, tři oblasti podnikání, jeden společný jmenovatel

Pandemie Covidu-19 dolehla v mnoha směrech i na sektor odpadového hospodářství. To je důležitým článkem k udržení chodu státu. Pochopitelně řetězec pandemie bude mít dopady i na zpracovatele druhotných surovin.

Udržitelnost sběrů použitého textilu

Nedostatek finančních prostředků, způsobený aktuálním výpadkem tržeb, prohloubil již dříve Aretexem (Asociace recyklace použitého textilu) avizovaný problém s ekonomickou udržitelností sběrů použitého textilu v České republice. Zásadní problém v oblasti sběru, třídění, recyklace a likvidace odpadního textilu vznikal již před krizí s koronavirem. Firmy zabývající se sběrem, tříděním a recyklací použitého textilu, sdružené v Asociaci recyklace použitého textilu, z. s., důrazně a opakovaně upozorňovaly na ekonomickou neudržitelnost této činnosti bez pomoci státu. Firmy svezou z republiky textil, přetřídí ho, část zrecyklují, ale likvidaci nepoužitelného textilu musí zaplatit z vlastní kapsy. Za svou ekologicky prospěšnou činnost jsou potrestány nálepkou „původce odpadu“. Celá činnost od sběru, výběru kontejnerů, po odvoz, skladování a veškeré další zpracování jsou závislé na velkém objemu lidské manuální práce a i z tohoto důvodu velmi nákladné… V současné chvíli se kvůli chybějícím odběrům firmy ocitají na pokraji skladových kapacit a pokud nedojde k oživení trhu, budou muset dočasně přestat obsluhovat kontejnery, přelepit je a pak zřejmě v brzké době ukončit svoji činnost. Nově připravovaná odpadová legislativa musí na problematiku likvidace textilního odpadu reagovat výraznou podporou svozu, třídění, zavádění nových technologií recyklace a jejich produktů.
Pavel Hendrichovský a Lenka Harcubová, ARETEX

Koronakrize na nás dolehla ekonomicky

Pandemie na nás dolehla hlavně ekonomicky, tedy rozsahem zakázek, nutností zavírat některé provozy s návštěvní dobou pro veřejnost a významně se projevil vládní zákaz výběru parkovného na ulicích. A co nám přinesla? Velmi dobrou spolupráci s krizovým řízením města, otestování technického vybavení pro možnost tzv. home office, kde se ukázalo velmi prozřetelné rozhodnutí nákladné modernizace softwarového i hardwarového vybavení a v neposlední řadě uvědomění si důležitosti městské firmy pro zajištění chodu města v oblasti úklidu, odpadů, zeleně, osvětlení a mnoha dalších činností, které zajišťujeme.
Michal Polanecký, Technické služby Tábor, s. r. o.

Hodnota Sběrového papíru rychle roste

Na konci minulého roku a ještě i počátkem letošního trh se sběrovým papírem procházel krizí z přebytku. Z důvodů omezování importu Čínou zůstával sběrový papír v Evropě a jeho nabídka postupně převyšovala poptávku. Česká republika nemá dostatek vlastních kapacit pro zpracování veškerého sebraného sběrového papíru a je tedy závislá na exportu (z 1 mil. tun sběru se u nás recykluje cca 200 tisíc). Některé české firmy, které se zabývají sběrem a jsou závislé pouze na příjmu z prodeje papíru, se dostaly v minulém roce do problémů. O materiál, který jindy končil v Číně, téměř nikdo nejevil za stávajících podmínek zájem a jeho hodnota prudce klesala. S příchodem koronaviru se začala situace rychle měnit. Kvůli prevenci byly uzavřeny školy. Především základní školy vedou své žáky ke sběru použitého papíru a pořádají během roku sběrové akce. Dále byly uzavřeny nebo omezily provoz některé průmyslové podniky. Ze dne na den se uzavřeny výkupny druhotných surovin a sběrné dvory. Podobná situace nastala v celé Evropě a přísun materiálu pocházel převážně z obecních zdrojů (kontejnerový sběr) a z obchodů s potravinovým sortimentem. Sběr papíru začal klesat a obavy společností recyklujících sběrový papír se stupňovaly. Poptávka papíren po sběrovém papíru se udržela vysoká a vzhledem k omezené nabídce jeho hodnota rychle roste. Otázkou je, jak dlouho tento stav potrvá, protože stále hrozí silné omezení výroby papíru a lepenky z důvodů probíhající a zesilující ekonomické recese. Pak by naopak mohlo dojít k rychlému propadu a návratu do stavu ke konci minulého roku. Na odpověď si budeme muset chvíli počkat.
Jana Sovová, Asociace českého papírenského průmyslu

Nejčtenější kategorie
Chytré město
444
Energetika
507
IT
372
Dotace a Finance
1374
Odpady
249

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze