Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Odpady

Praha startuje informační kampaň na podporu třídění odpadu

Většina odpadu, který končí v pražských černých popelnicích, do nich nepatří a zasloužil by si druhou šanci. Plasty, papír, sklo, kov ale i organické odpady tvoří v Praze 68 % směsného komunálního odpadu a končí zbytečně ve spalovně v Malešicích (ZEVO). Hlavní město proto připravilo informační kampaň, v jejímž rámci dostanou všichni obyvatelé Prahy dostávají do svých schránek informace týkající zlepšení kvality třídění.

Informační leták, který se mezi Pražany už distribuuje, nabídne základní přehled “kam s ním“ a užitečné odkazy na webové stránky s podrobnějšími informacemi. Lidé vněm také najdou tipy, jak třídit správně, či k čemu lze například vytříděný odpad využít. Zároveň se dozvědí, co se děje se směsným odpadem z černých popelnic. Součástí kampaně budou také informace umístěné na reklamních nosičích v ulicích města a na webových stránkách. Hlavní město však zároveň v kampani upozorňuje, že vždy nejlepším odpadem je ten, který vůbec nevznikne.

Co je pro jiného odpad, je pro druhého poklad, tak lze jednoduše shrnout přístup Prahy k odpadům. Naším cílem je dávat odpadům druhý život, díky moderním technologiím jsme schopni zpracovat a znovu využívat celou řadu hodnotných materiálů, které jsou součástí našeho odpadu – bioodpad, kovy, plasty, papír a další. Každý člověk správným tříděním pomáhá životnímu prostředí, ale také šetří svoji peněženku, neboť lze i výrazně ušetřit za svoz odpadu. Potenciál v domácnostech má dnes například třídění bioodpadu, který tvoří až 38 procent obsahu popelnic. Doporučuji proto si bezplatně od města objednat hnědou popelnici na webových stránkách bioodpad.praha.eu,“ dodává náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Podle analýz z roku 2021 tvoří obsah černých nádob ze skoro 30 % využitelné složky, konkrétně papír, plast a sklo. Další velkou skupinou, téměř 38 %, je bioodpad a zbylých jen 32 % odpadu sem skutečně patří. Výše poplatku za černou popelnici, kterou obyvatelé Prahy platí, se přitom od počátku roku 2022 odvíjí od její velikosti a frekvence svozu. Ve zkratce lze proto říct, že čím více toho Pražané vytřídí, tím méně za svou černou popelnici zaplatí. Hlavní město tak svým obyvatelům bezplatně nabízí mnoho služeb s možností odpady co nejlépe a pohodlně třídit. Zejména se jedná o:

  • Stanoviště tříděných složek – barevné kontejnery ve veřejném prostoru. Na většině míst jsou umístěny nádoby na papír, plast, sklo a na vybraných stanovištích lze odložit i kovové obaly, nápojové kartony, jedlé oleje a tuky, drobná elektrozařízení a použitelný textil.
  • Popelnice na rostlinný bioodpad – hnědou nádobu ke svému domu si mohou bezplatně objednat vlastníci nemovitostí.
  • Sběrné dvory – na 19 místech po Praze lze odložit většinu typů odpadů jako je velkoobjemový odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, nebo stavební odpad. V rámci zpětného odběru zde lze rovněž odevzdat použité elektrozařízení, zářivky nebo autobaterie.
  • Re-use pointy – předměty, které je možné dále využít (nábytek, knihy, nádobí, hračky pro děti ap.) lze odevzdat aktuálně ve 4 vybraných sběrných dvorech v ulicích generála Šišky, Pod šancemi, Zakrytá a Chvalkovická ve speciálních kontejnerech. Jejich počet se bude dále rozšiřovat. Nabídnout i získat předměty mohou obyvatelé v aplikaci praho.nevyhazujto.cz.
  • Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad a na rostlinný bioodpad jsou umisťovány na konkrétní místo v konkrétním čase a místě. Harmonogramy jejich umístění jsou k dispozici zejména na webových stránkách příslušných městských částí.
  • Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, jako jsou barvy, ředidla, technické oleje nebo fotochemikálie – konkrétní místa a časy jsou rovněž k dispozici na webových stránkách městských částí.
  • Kompostárna ve Slivenci a sběrné místo bioodpadu v Malešicích nabízejí prostor pro odložení bioodpadu a zároveň je ve Slivenci možné získat kvalitní certifikovaný kompost.

Jak třídit správně? Město doporučuje odpady před uložením do sběrných nádob sešlápnout, roztrhat, nalámat – zkrátka zmenšit co nejvíce jejich objem. Do nádob se pak vejde odpadů více, svoz je tak více ekonomický a v okolí stanovišť ubývá nepořádek. Důležité je také dávat do sběrných nádob jen odpad, který tam skutečně patří. Odpad se následně lépe zpracovává a cenné suroviny nejsou znehodnoceny nežádoucími nečistotami.

Málokdo ví, že odpad z černých popelnic se dál už netřídí a naprostá většina jejich obsahu míří do spalovny Malešice – ZEVO. Jedná se o zařízení, které odpady energeticky využívá. Jeho základní výstupy jsou energie, teplo, škvára, popílek a železo. Jen zanedbatelný zbytek odpadu, který zdejší zařízení kapacitně nemůže přijmout, skončí na skládce.

Více informací je k dispozici na webových stránkách:

Informační leták k třídění odpadu v Praze je k dispozici zde: Leták třídění odpadu – Disk Google

Foto: odpady.praha.eu
Zdroj: MHMP
 

Nejčtenější kategorie
Chytré město
447
Energetika
519
IT
382
Dotace a Finance
1390
Odpady
254

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze