Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

AkceOdpady

Soutěže Aktivní kraj a Aktivní obec mají své vítěze

Image

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Kolektivní systém ASEKOL si váží dlouhodobé spolupráce s městy a kraji, které správně třídí elektroodpad. Z tohoto důvodu oceňuje jejich vynikající výsledky ve sběru elektroodpadu a jejich dlouhodobé úsilí k šíření osvěty a propagace třídit elektroodpad, čímž dlouhodobě významně přispívají kraje a obce k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí.

Nejaktivnější kraje v oblasti zpětného odběru elektrozařízení byly oceněny na základě vyhodnocení výsledků soutěže „Aktivní kraj“. V rámci obcí bylo vyhlášeno ocenění v soutěži „Aktivní obec“.  Vyhlášení obou těchto soutěží proběhlo během slavnostního galavečera, který se uskutečnil v minulém týdnu v paláci Žofín v Praze pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Národní rady osob se zdravotním postižením. Jedná se o respektovanou událost, která oceňuje aktivitu krajů a obcí v oblasti třídění odpadů s edukativním a osvětovým charakterem.

Vzhledem k rozmanitosti aktivit v oblasti třídění elektra byly v rámci soutěže AKTIVNÍ KRAJ vyhlášena dvě ocenění:

1.      Ocenění za osvětovou činnost v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu

2.      Ocenění za největší množství sebraných elektrozařízení

Co se týče soutěže AKTIVNÍ OBEC, která má za cíl podporu sběru, ale i osvětu, byla v rámci galavečera vyhlášena také dvě ocenění:

1.      Ocenění za osvětovou činnost v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu

2.      Ocenění za největší množství sebraných elektrozařízení

Kraj Vysočina obdržel na slavnostním vyhlášení Ocenění za osvětovou činnost v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu a součástí ocenění byl i šek v hodnotě 200 000 Kč. Ocenění přebíral hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a poděkoval svým občanům, protože jejich zásluhou Kraj Vysočina finanční ocenění získal. „Kraj Vysočina již od roku 2009 spolupracuje s kolektivním systémem ASEKOL, a.s. na projektu s názvem Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina. Realizace projektu probíhá na základě uzavřené Dohody o spolupráci mezi kolektivním systémem ASEKOL a.s. a Krajem Vysočina. Projekt je zaměřený na podporu a osvětu v třídění použitých elektrozařízení na území Kraje Vysočina. Mezi osvětové realizované aktivity patří například projekt Odlož mobil v knihovně, projekt Věnuj mobil, doplňková soutěž obcí My třídíme nejlépe, kampaň Red Bag k třídění starého elektra, konference Dáváme odpadům druhou šanci, atd.  Kolektivní systém ASEKOL a.s. na našem území provozuje 1 014 sběrných míst zpětného odběru a obsluhuje přes 856 sběrných nádob různých typů, které hrají významnou úlohu především při třídění vysloužilých elektrospotřebičů. Hmotnost odevzdaného elektrozařízení v Kraji Vysočina za období od ledna do prosince 2021 činil 2 450 tun a doufám, že i v letošním roce dosáhneme podobných výsledků,“ dodává závěrem hejtman Kraje Vysočina.

Foto a zdroj: Kraj Vysočina

Nejčtenější kategorie
Chytré město
420
Energetika
464
IT
324
Dotace a Finance
1289
Odpady
237

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze