Newsletter

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

* Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Odpady

TS Malá Haná a Hantály

Sdružení obcí se dokáže postarat o svoz odpadů pro své občany

Sedmačtyřiceti obcím a dvěma městům na Blanensku se o svoz odpadu starají pracovníci firmy Technické služby Malá Haná. Vlastní ji dobrovolný svazek obcí a v jejím čele jako jednatelka stojí Olga Dočkalová, starostka obce Sudice.

Firma opřela svou budoucnost o spolupráci se starosty, jednatelé a dozorčí rada jsou právě starostové členských obcí, doplněni o odborníky z odpadového hospodářství. Vstup do svazku je bez majetkových vkladů, roční členský příspěvek je 10 korun na osobu a rok. Ale nejen to, vedení TS Malá Haná spolupracuje s dalšími komunálními společnostmi v regionu, zemědělskými družstvy, případně svozovými firmami.

Podstatné je, že na fungování a činnost svozové společnosti mají rozhodující vliv členské obce, které určují, jak vše bude fungovat. TS Malá Haná zavedla systém třídění odpadu přímo v domech, před nimiž stojí barevné sběrné nádoby, modrá a žlutá popelnice. Díky tomu popeláři plastu a papíru svezou mnohem více, než když kontejnery stály jen ve sběrných hnízdech. Statistiky ze Sudic uvádějí, že od loňského července, kdy tam lidé barevné nádoby dostali, vyprodukují jen polovinu komunálního odpadu. Naopak plastu vytřídí šestkrát víc, papíru dokonce desetkrát.

Vlastně TS Malá Haná vznikla nedávno, v listopadu 2017, kdy byl založen Dobrovolný svazek obcí TS MH (17 obcí). V březnu 2018 vypověděly členské obce svozové společnosti. V témže roce založily Společnost s ručením omezeným TS MH s.r.o. Po vyřešení potřebných povolení, personálního obsazení a techniky byly na leasing nakoupeny dva svozové vozy, letos už třetí, v lednu 2019 zahájily svoz komunálních odpadů. Nyní TS Malá Haná obsluhuje téměř 35 tisíc obyvatel.

Tématem diskusí, a to i na zářijové konferenci Komunální odpad po roce 2030, kde vystoupila s představením TS Malá Haná jednatelka Olga Dočkalová, jsou slevy za třídění odpadu. Starostové členských obcí ji ale nezavedli. Argumentují administrativní náročností, protože na finanční motivační systém je nutné vyčlenit zaměstnance. Účetní pak účtuje různé výše poplatků. Takový systém není spravedlivý: například babička odpad netvoří, nenakupuje PET lahve, a přesto bude platit stále stejný poplatek. Na druhé straně rodina s dětmi třídí, a byť produkuje hodně odpadu, dostane slevu na poplatku. Babička by měla být zvýhodněna za předcházení odpadu, ale pak mohou tvrdit všichni, že také předchází odpadu.

Praxe TS Malá Haná ukázala, že vyšší třídění je v obcích spíše na přesvědčení občanů než na zavedení finančního motivačního systému. „Jsou to několikaleté zkušenosti z měst jižní Moravy,“ říká Olga Dočkalová.

Hantály – příklad dobré praxe

Šestatřicet obcí Břeclavska a Hustopečska založilo v devadesátých letech společnost Hantály, která měla řešit neuspokojivý stav skládek na okrese Břeclav v souladu s nově vzniklou legislativou. Prošla si několika vývojovými fázemi, po vybudování skládky a zahájení separování papíru a skla a poté nápojových kartonů a plastu se společnost zaměřila na komplexnější služby. Krokem k regionální spolupráci bylo založení dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod. Nejdříve na stavbu skládky sdružily obce své finanční prostředky. Na společné projekty začaly čerpat dotace EU, vznikla centrální kompostárna s kapacitou 10 tisíc tun za rok. A jak Hantály, v čele s ředitelkou Janou Krutákovou, fungují? Cena za ukládání a svoz je pro všechny akcionáře stejná. Nyní mají přímý kontakt s managementem společnosti, které se přizpůsobuje jejich požadavkům. Zájemci mohou využít poradenské služby v odpadovém hospodářství i vzdělávání. Hantály v současnosti obsluhují 45 tisíc obyvatel a sedm stovek podnikatelů. „Ano meziobecní spolupráci v odpadovém hospodářství,“ doporučuje Jana Krutáková.

 

Milan Mostýn

Nejčtenější kategorie
Chytré město
454
Energetika
530
IT
397
Dotace a Finance
1403
Odpady
257

Nezmeškejte žádné informace!

Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze