Newslettery

Dostávejte to nejzajímavější ze světa veřejné správy i v našich newsletterech.

  PromoNews

  Výběr toho nejzajímavějšího za posledních 14 dní do vaší emailové schránky.

  2x měsíčně

  PromoDay

  Přehled nejnovějších článků. Každý pracovní den do vaší schránky.

  5x týdně

  Představujeme vám

  Výběr z těch nejzajímavějších rozhovorů s představiteli veřejné správy.

  1x měsíčně

  Akce

  Přehled nadcházejících konferencí, soutěží, školení na následující měsíc.

  1x měsíčně

  Kliknutím na „Odebírat“ souhlasíte s našimi zásadami o Ochraně osobních údajů a zasíláním pravidelných newsletterů. Odhlásit se můžete kdykoliv.

  NepřehlédněteOdpady

  V Královehradeckém kraji hospodaří příkladně

  Image

  Nerecyklovatelné odpady se využívají v podobě homogenizovaných paliv při výrobě cementů v Prachovicích

  Kraj klade důraz na zvýšení úrovně environmentálního vědomí obyvatel

  Pokud bychom se podívali na vývoj ohledně komunálních odpadů v Královehradeckém kraji, data Ministerstva životního prostředí říkají, že tento kraj je na tom z hlediska plnění priorit odpadové hierarchie v mezikrajském srovnání nejlépe, neboť z dlouhodobého pohledu vykazuje nejmenší nárůst produkce komunálních odpadů ze všech krajů. Hlavní prioritou platné odpadové hierarchie je právě snižování produkce odpadů.

  Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele se v tomto kraji od roku 2009 dle výpočtu MŽP zvýšila jen o 18,4 % na 519,5 kg.obyv.  v roce 2021. Uvedený mírný nárůst produkce lze přičíst především zvýšení produkce, resp. vykazování,  biologicky rozložitelného odpadu, a to v důsledku zavedení jeho separace.

  O aktivních obcích a o kvalitní intenzifikaci systémů separace v tomto kraji svědčí snížení celkové produkce směsného komunálního odpadu na obyvatele mezi lety 2009–2021. Ta se i přes proběhlé navýšení hospodářského výkonu a spotřeby za uvedených více než dvanáct let snížila o 6,8 % na hodnotu 260,3 kg.obyv.-1. Podíl produkce směsného komunálního odpadu na celkové produkci komunálních odpadů na obyvatele ve sledovaném období poklesl z 63,6 % na 50,1 %. To potvrzuje nárůst podílu tříděné frakce komunálních odpadů. I tento kraj však má v tomto směru ještě velký potenciál ke zlepšení. Podle cílů oběhového hospodářství EU by měla být produkce směsných komunálních odpadů (SKO) do roku 2030 snížena o 50 %. V případě Královehradeckého kraje je tedy cílem snížení hranice produkovaného SKO na hodnotu kolem 135 kg.obyv.-1.

  Analýzou dat z řady obcí a měst v tomto regionu nicméně vidíme velmi pozitivní trend cca od roku 2017, právě v navyšování podílu vytříděných složek komunálních odpadů, které končí v barevných sběrných nádobách a kontejnerech. Nejinak je tomu v krajském městě Hradci Králové, které jako jedno z prvních velkých měst v České republice aktivně zavedlo door-to-door systém a nabídlo sběrné nádoby občanům až do jejich rodinných domů. Tento systém se zde velice osvědčil a výkon třídění některých složek odpadů vzrostl i o desítky procent. Zkušenosti jsou přenášeny na stále větší počet obcí v celém kraji.

  Královéhradecký kraj klade velký důraz na zvýšení úrovně environmentálního vědomí všech obyvatel kraje. Již několik let je realizován projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj. V rámci tohoto programu se mohou obyvatelé a obce zapojovat do mnoha zajímavých akcí podporujících odpadové hospodářství v kraji, a to ve spolupráci s místními svozovými firmami. Díky tomuto programu si obce mohou také rozšířit sítě sběrných nádob na separované komodity a rozšířit sběrné dvory.

  Z hlediska využití dotačních prostředků se v tomto kraji obce aktivně zapojily např. do pořízení kompostérů pro občany s cílem snížení produkce bioodpadu, dále se velké množství žádostí týkalo rozšíření počtu sběrných nádob na tříděné složky komunálních odpadů – na rozvoj door-to-door systémů, podpořeny byly také projekty na technologickou úpravu a třídění odpadů, včetně nakládání s kaly z ČOV.

  Podobně jako jinde v republice, i zde je nedostatek koncovek na materiálové využití odpadů. Každá nová technologie je proto vítána a zpravidla je i podporována z OPŽP. Co se týká energetického využití odpadů, dlouhodobě se daří nerecyklovatelné odpady z tohoto kraje využívat v podobě homogenizovaných paliv z odpadů (TAP) odpovídajících přísným evropským ISO normám v prakticky bezodpadové technologii v rámci výroby cementu v cementárně Prachovice. Zde tyto odpady již řadu let úspěšně nahrazují fosilní paliva, čímž šetří naše životní prostředí.

  Petr Havelka
  Ředitel Asociace odpadového hospodářství
  Foto Cementárna Prachovice

  Nejčtenější kategorie
  Chytré město
  380
  Energetika
  399
  IT
  271
  Dotace a Finance
  1182
  Odpady
  210

  Nezmeškejte žádné informace!

  Přihlaste se k odběru newsletteru a buďte stále v obraze