Odstranění dočasných skládek

Publikováno: 2. 8. 2021Cca 0.9 min četbyKategorie: Obory, Odpady, Životní prostředí
SDÍLET

Pro Jihomoravský a Ústecký kraj je určena mimořádní dotační výzva v objemu 300 mil. korun. Dotace směřuje na odstranění mezideponií odpadu z území zasažených živelní pohromou 24. 6. 2021 a krajům pokryje 100 % způsobilých výdajů.
Na co můžete dotaci získat
Předmětem podpory je odstranění mezideponií skládek odpadu vzniklých v důsledku likvidace následků živelné pohromy včetně vytřídění, odvozu a podpory využití, ekologické likvidace nevyužitelného materiálu a sanace ploch.
Kdo může žádat
Jihomoravský a Ústecký kraj. Podmínkou přijatelnosti projektu je opatření realizované na mezideponii odpadu z území zasažených živelní pohromou (tornádo nebo downburst) ze dne 24. 6. 2021.
Výše příspěvku

  • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů

Podklady k doložení dokončení realizace projektu ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021,14:00
Více informací zde.
Zdroj: SFŽP

PRO MĚSTA A OBCE

A získejte každý měsíc přehled praktických a inspirativních informací ze světa veřejné správy.

Související příspěvky
Related Posts
Nejčtenější